Mi-arkivet

Ett fantastiskt arbetssätt 

Efter att i nästan två terminer byggt det pedagogiska arbetet kring sagoboken ”Petter och hans fyra getter” fick förskollärarna på avdelningen Spindeln fått upp ögonen för hur mycket ett tema kan rymma. Med
Läs mer

Arbete för en likvärdig skola

I Östersunds kommun pågår ett långsiktigt arbete för ökad likvärdighet i skolan, ett strukturerat arbete där huvudman, rektorer och pedagoger och jobbar tillsammans. Handlingsplanen omfattar flera olika insatser varav tre
Läs mer

Lerigt lärande

I slutet av terminen hade förskolorna Campus, Stadsdel Norr, Litsvägen, Hjorten och Jägarvallen utvecklingsdag. Fokus låg bland annat på nyheterna i läroplanen och hur pedagogerna på de olika förskolorna
Läs mer

Mer än bara ordlistor

Hela läsåret har lärarna på Kastalskolan arbetat med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Praktiskt arbete har varvats med värdefulla pedagogiska diskussioner. Karin Kers knöt ihop säcken med sin
Läs mer
Translate »