Matematik-arkivet

Öppna upp matematiken

Stefan Lindström, matematiklärare i 7-9, har efter uppmuntran från sin chef skrivit en utvecklingsartikel om sina erfarenheter att få matematiken att bli mer synligt för eleverna och komma
Läs mer
Translate »