IT i skola och förskola-arkivet

Typ Digga lärande

Diggar lärarna det lärande som både de själva och eleverna omedelbart måste påbörja? Oavsett vilket, gäller läroplanens nya skrivningar om digitalisering och programmering från och med nästa läsår.
Läs mer

Nu möblerar vi om 

För att elevers digitala kompetens ska utvecklas i enlighet med läroplanens krav måste utvecklingen av digitaliseringens pedagogiska perspektiv ta större kliv framåt. Erfarenheterna hittills visar att stödet till
Läs mer
Translate »