På Vallaskolan blir IT-teknik ett allt vanligare inslag i undervisningen, men aldrig utan pedagogisk baktanke. ”Barnen ska inte vara passiva konsumenter av IT-teknik. De ska vara kreativa producenter”,