Estetiska lärprocesser-arkivet

Extra filmbonus

Med vårterminens filmvecka erbjöds grundskoleklasserna en gyllene möjlighet. Oavsett om syftet är värdegrundsarbete eller bildanalys leder gemensamt efterarbete av en filmupplevelse alltid till någonting djupare än bara underhållning.
Läs mer
Translate »