Tillgängligheten ökar på förskolan Lillgården

Förskolan Lillgården fick 800 000 kronor beviljat från SPSM för sitt vetenskapliga utomhusmiljöprojekt. Mycket har hunnit hända under våren, både ute på gården och i pedagogernas huvuden.

Pedagogerna hade länge velat öka tillgängligheten i förskolan Lillgårdens utomhusmiljö så att den i högre grad skulle passa alla barn, oavsett funktionsvariation. De sökte en stor summa pengar från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) för att driva ett utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund. De fick 800 000 kronor och två följeforskare från Mittuniversitetet, Sofia Bergström Eriksson och Anna Nelding.

Lillgården. Foto: Mi EdvinsonArbetet har pågått hela våren enligt samma kompetensutvecklingsmodell som Skolverkets Läslyft, det vill säga litteraturstudier, kollegialt lärande och gemensam planering av aktiviteter som sedan genomförs och utvärderas. En bra modell, tycker pedagogerna som insett vikten av att ha vetenskapen i ryggsäcken när något nytt ska planeras.

Litteratur som personalen hittills läst är Sofia Bergström Erikssons avhandling ”Rum, barn och pedagoger”. De två följeforskarna har också hållit föreläsning för Lillgårdens personal. Ett studiebesök på Körfältsskolan, som för något år sedan gjorde ett omfattade tillgänglighetsarbete tillsammans med grundsärskolans elever, har bidragit till ytterligare inspiration.

Stor skillnad på kort tid

Under våren har synbara förändringar skett i Lillgårdens utomhusmiljö. ”Sinnesvägg”, ”musikvägg”, övergångsställe målat på asfalten och en ”biltvätt”av färgglada plastremsor som är härliga att gå igenom är exempel på  nya lekmiljöer som tillkommit med vetenskapen som grund. Både barn och föräldrar har varit delaktiga vad gäller önskemål och arbete. På pedagogernas önskelista står även en kompisgunga, fallskydd och en liten väg som ska göra alla delar av skolgården tillgängliga, även för barn med fysiska begränsningar. Hur mycket av detta som kan förverkligas avgörs av Boverket dit förskolan nu har skickat en bidragsansökan. Lillgården. Foto: Mi EdvinssonAtt det blir något, står dock fullständigt klart.

Efter de relativt små förändringar som har gjorts kan pedagogerna redan se att barnen leker mer på fler ställen. Det är också stor skillnad på hur pedagogerna tänker jämfört med tidigare.

– Nu tänker alla mycket mer på tillgänglighet och delaktighet för alla när de planerar utomhusaktiviteter. Det som är bra för barn med särskilda behov är också bra för alla andra barn, säger förskolläraren Carina Larsson som är projektledare tillsammans med chefen Elisabet Uitto.

Arbetet kommer fortsätta under höstterminen och kommer med forskarnas hjälp resultera i en vetenskaplig slutrapport.

– Vi vill skaffa oss mer kunskap som vi hoppas ska bli användbar för andra. Vår hemliga dröm är att vi ska kunna påverka den checklista som finns för nybygge av förskolor i kommunen, att man bygger för tillgänglighet direkt, säger Elisabet Uitto.

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

 

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »