Mer dramalek i förskolan!

Lek är en viktig del i barns utveckling. Dramaleken erbjuder både lek och pedagogiska verktyg för dem som vågar prova. Sara Oja ger förskollärarna sina bästa tips.

Att ha roligt tillsammans, få utrymme för egen fantasi och kreativitet, uttrycka sig med kroppen, skapa samhörighet… Det finns många anledningar att jobba med dramalek i förskolan. När den vuxna inte bara leder leken utan också deltar i den, blir dramaleken ett pedagogiskt verktyg som också kan användas för att ge barnen nya utmaningar, stimulera nyfikenhet och lärande kring ett visst tema, bearbeta sagor eller konstupplevelser och mycket mer. Möjligheterna är många.

Att våga prova

Häromveckan erbjöds förskolans kulturombud workshop i dramalek med Sara Oja från Nordcirkus, en eftermiddag som mestadels bestod av praktiska övningar.

– Syftet är att inspirera till mer dramalek och ge pedagogerna en verktygslåda. Det är lättare att göra sådana övningar som man själv har provat praktiskt, säger Sara Oja.

För det är inte självklart att alla förskollärare känner sig som fisken i vattnet när det kommer till drama och fantasilekar. De var dock överens om att eftermiddagen varit både rolig och nyttig och att det känns mycket mer bekvämt att göra dramaövningar med barnen istället för andra vuxna.

De flesta förskolor jobbar någon gång med dramalek i någon form. Tobias Thegström från Mosippans förskola säger att de ofta jobbar med likande övningar utan att definiera det som dramalek. Utifrån hur dagens samhälle ser ut, tycker han att det är viktigt att erbjuda barnen detta.

– Även bland små barn är det så att man ”ska” vara på ett visst sätt. I dramaleken får de större utrymme att vara som de är och även gå utanför ramarna, säger Tobias.

Efter dagens workshop är det förhoppningsvis fler pedagoger fler som vågar ge sig in i dramalekens underbara värld och inte vara rädd för att förlora kontrollen. För det är först då –just när man håller på –  som man förstår hur man måste göra för att det ska fungera bättre nästa gång.

Ur pedagogernas utvärdering:

”Gruvade mig i flera dagar innan. Det var lite jobbigt, men kunde slappna av efter en stund. Kändes bra efteråt, var ju kul!”

– En viktig sak är att i förväg tänka igenom hur ni ska börja och sluta en övning. Slutar övningen i ringen? På golvet? Vad passar då att fortsätta med? Du kan inte ta paus och tänka medan övningarna pågår. Om barnen får vänta, då blir det lätt kaos. Bra är att alltid ha några enkla övningar på lager i huvudet som man kan stoppa in vid behov, säger Sara.

Struktur är viktigt

Det som skiljer vardag från teater är känslan av magi. För ett lyckat dramapass krävs att den vuxna först skapar rätt stämning och markerar en tydlig övergång: Nu blir det något annat än det vanliga. Från och med nu är detta inte längre förskolans ”springrum”, utan en trollskog, en himmel full av stjärnor eller en annan magisk plats.

– Man måste plantera något i barnen, säger Sara.

En tydlig struktur med olika sorters övningar för olika syften är grunden för en lyckad dramalektion. Den modell Sara rekommenderar inleds med samling och en ”runda” eller namnlek vars syfte är att få alla att fokusera och bli sedda och hörda. Steg två är enkla rörelselekar som får barnen att komma igång, släppa loss och känna sig tillräckligt trygga för att fortsätta med mer kreativa och gestaltande övningar. Avslutningsvis behövs nedvarvning och reflektion.

Med sig till respektive förskolor fick workshopens deltagare ett kompendium med ett helt batteri av övningar som de numera vet precis hur de går till.

Text och foto: Mi Edvinsson

Saras bästa tips:

  • Ha en genomtänkt plan och några ”nödövningar” på lager.
  • Skapa magi och stämning inför dramaleken med enkla medel som speciell musik, att gå in genom ett draperi, doppa fingret i glitter.
  • Livligt, stilla eller spännande – du styr stämningen genom ditt agerande, med röst och kropp.
  • Stötta med ord för att få övningen och magin att fortsätta: ”Oj vad det snurrar!” ”Vilka snabba fötter!”
  • Ta vara på barnens idéer. Titta på vad de små barnen själva leker, anteckna och gör om det till styrda dramaövningar. Ett exempel är ”ramla-dansen” där barnen hjälper varandra upp.
  • Våga prova, lita på er kreativitet!

 

 

 

 

 

 

Translate »