Sökandet efter effektiva formativa arbetsformer

Ett av fokusområdena här på Kastalskolan under detta läsår är formativ bedömning. Diskussioner och arbete kring det har ju pågått ett tag nu men i år försöker vi lyfta det mer tydligt och diskutera mer i detalj hur vi gör och kan göra framöver för att jobba mer formativt i undervisningen.

Jag har länge själv funderat över hur jag kan ge eleverna ett verktyg och en arbetsmetod som gör att de på ett enkelt och effektivt sätt kan visa sina kunskaper. Det verktyg jag försökt få fram ska även underlätta för mig som lärare att ta del av och kunna bedöma redovisningarna av deras kunskaper.

Införandet av digitala verktyg i skolan har givetvis ökat möjligheterna att hitta sådana verktyg och arbetsmetoder. Det finns idag en mängd hjälpmedel och verktyg i form av appar och digitala plattformar att välja bland vilket är positivt. Det rikliga utbudet kan också bli ett problem, framförallt för eleverna. För många olika plattformar och verktyg kan göra att undervisningen som helhet blir spretig om inte vi som jobbar på skolan pratar ihop oss om vilka verktyg vi ska använda och begränsar oss till några få gemensamma.

Här på Kastalskolan sker det mesta av arbetet i Google Classroom. Hittills har merparten av såväl de instruktioner jag delar ut samt de arbeten eleverna lämnar in varit i form av skrivna dokument. Ett enkelt sätt men inte så effektivt eftersom det ofta tar lång tid för eleverna att producera text och lång tid för mig att läsa igenom det vilket hämmar det formativa arbetet.

Som ett alternativ till de skrivna texterna testar jag nu tillsammans med mina elever att använda oss av vloggar som redovisningsmetod. I en vlogg (videologg) jobbar man med små videoklipp, i jämförelse med en traditionell blogg där man lägger ut textstycken.

Elev som filmar annan elev med en iPad. Foto: David Sundström.

Vi ägnar dela av lektionerna till att diskutera och lära om olika begrepp, strategier, processer etc och sedan får eleverna i uppgift att göra korta vlogginlägg där de själva förklarar innebörden av t ex viktiga begrepp.

Filmerna skapar de med olika inspelningsverktyg beroende på om de använder iPad eller Chromebook. Sedan lägger de in länkar till filmerna i varsitt dokument i Classroom så att jag enkelt kan ta del av dem.

Jag har testat detta ett tag nu och responsen från eleverna har hittills varit bra. De flesta är vana vid att följa vloggar på fritiden och har lätt för att ta till sig formatet. Det går fort och lätt att skapa filmerna om de förbereder sig lite innan. Vi fokuserar på enkelhet och innehållet, och undviker att lägga tid på redigering. Det gör att de flesta filmar sina inlägg i en enda tagning.

För mig har det blivit ett snabbt och enkelt sätt att ta del av elevernas förståelse för och förmåga att resonera kring begrepp, metoder och processer i både matte och NO. Jag får en tydlig bild av vad eleverna kan och kan snabbt ge respons på deras inlägg. Än så länge så ger jag min feedback skriftligt eller muntligt, men vem vet, nästa läsår kanske jag vloggar tillbaka!

David Sundström, Kastalskolan

Translate »