Psykisk ohälsa bland elever går att förebygga

I filmen får vi höra skolsköterskan Maria Göransdotter Hammar berätta om sin syn på elevers psykiska ohälsa,  hur hon och hennes kollegor i Östersunds kommun jobbar med detta samt vilka förebyggande insatser som kan göra störst nytta. Åhörarna bestod av politiker i Barn- och utbildningsnämnden.

Translate »