Barnkonventionen dansade in i skolorna

”Artiklarna” är en dansföreställning med vidhängande dansworkshop som syftar till att sprida kunskap om barnkonventionen och låta barn göra sina röster hörda. I Östersunds kommun erbjöds alla elever i åk 5 att delta.

Bringåsens femteklassare har åkt buss till Östersund för att delta i en dansworkshop med Helen Pettersson och Viktoria Bien, båda dansare och dansproducenter från Stockholmsbaserade Lotta Gahrton Produktion. Workshopen är en introduktion till föreställningen ”Artiklarna” som erbjuds alla femteklassare i Östersunds kommun genom Skapande skola.

Elever står utspridda på golvet och gör dansrörelser.Efter en presentationsrunda med koreografiska förtecken blir det gemensam uppvärmning av alla morgontrötta kroppar. Det sträcks och töjs, alla små muskler får sitt. Under Helens och Viktorias ledning tar eleverna allt vidare svängar på golvet och är snart varma från topp till tå. Helen frågar eleverna om de har hört talas om barnkonventionen. Hon får hummandenoch nickar till svar. Inom kort kommer eleverna att veta mycket mer.

1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barns rättigheter, den så kallade barnkonventionen.  Trots det gäller barnkonventionen ännu inte som svensk lag, vilket FN vid flera tillfällen har kritiserat. Anmärkningsvärt, tyckte kulturproducenten Lotta Gahrton och skapade den interaktiva dansföreställningen ”Artiklarna” för att ge barn möjlighet att göra sin röst hörd och sprida kunskap om barnkonventionen.

Helen och Viktoria står bredvid varandra och ser glada ut.

Helena Pettersson och Viktoria Bien.

– I föreställningen som ni ska få se är det meningen att ni ska vara delaktiga. Några kan bli intervjuade på scenen eller vara med som gästartister och göra vad som helst – sjunga, dansa läsa en dikt, berättar Viktoria för eleverna.

Upp och hoppa, nu blir det mera dans! Till ackompanjemang av barnkonventionens två första artiklar i talkör får händerna dansa i en enkel koreografi. Detta kommer eleverna senare att känna igen i föreställningen. Helen och Viktoria jobbar vidare med eleverna som innan timmen är slut har fått prova både koreografen och dansarens roll med hjälp av fantasi och eget uttryck.

 Föreställningen

Föreställningen ”Artiklarna” äger rum några veckor senare. Den börjar med att publiken får ta plats på scenen medan föreställningens två aktörer dansar till hip hop-musik på publikstolarna. Sedan bli det ombytta roller, men eleverna bjuds hela tiden in till samtal och personlig medverkan.

Två modiga flickor låter sig intervjuas om barns möjlighet till inflytande, en grupp pojkar framför en tyst dans på scenen och samtliga elever i publiken uppmanas att skicka sms där de berättar vilken artikel i barnkonventionen de tycker är viktigast i barnkonventionen eller vad de tycker saknas.

De interaktiva inslagen varvas med information, statistik och ”levande reportage” som till största delen består av väl koreograferad dans. Ämnena är svåra saker som bland annat skilsmässa, föräldrar som mår dåligt och hur barn blir utnyttjade i väpnade konflikter och för sexhandel.

Föreställningens två dansare in action.

Till tonerna av A wonderful world får en mindre grupp elever ta plats på scenen. Med hjälp av de vuxna lyfter de en kompis högt upp i luften i liggande ställning. Det är många händer som bär! De turas om att lyfta varandra medan texterna i elevernas sms fortsätter att lysa upp den stora skärmen. Det är en fin och symbolisk bild.

Bringåsens skola och Körfältsskolan är två skolor som har arbetat extra med barnkonventionen för att få en koppling till föreställningen och lära sig mer.

– Vi har haft samarbete med grundskolan där vi har skapat händer och flaggor. Vi har också tittat på appen ”Alla barns rätt” och eleverna har fått skriva egna texter om vad som är viktigt, berättar Anki Jonsson, lärare i grundsärskolan på Körfältsskolan.

Enligt ett riksdagsbeslut som togs i år kommer barnkonventionen nu att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Unicef Sverige har jobbat för detta i tio års tid. Dessutom ska andra relevanta svenska lagar undan för undan anpassas till konventionens bestämmelser.

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »