Fagervallens friTidslådor

Jag har i många år ägnat mig åt att inspirera kollegor och skapa material för att arbeta med IT. I höstas såg jag en möjlighet att ge mina arbetskamrater på fritidshemmet något enkelt och bra. Det blev Fagervallens frITidslådor.

Nu finns en ny nationell IT-strategi och många nya skrivningar om IT och digital kompetens i läroplanen, men det är lätt att missa fritidspedagogerna i implementeringen av detta. I läroplanen står tydligt att vi behöver arbeta med digitala verktyg även på fritidshemmet för att utveckla elevernas förmågor, men jag ser att fritidspedagogerna inte alltid har tid och förutsättningar för att leta efter material och utveckla sig så som de önskar.

Ett exempel som visar att det kan vara bra att ha ett färdigt material är Matteklubben som några av mina kollegor tidigare utbildat sig i. Utbildningen bestod av en kurs med workshop, en färdig låda med material samt lärarhandledningar. Detta var enligt vissa fritidspedagoger väldigt bra och enkelt att använda i verksamheten.

På SETT-dagarna 2018, där jag själv var en av besökarna, var det flera som hört talas om ett material som heter IT-klubben. Jag förstod att det var något som tilltalade många pedagoger och gjorde lite efterforskningar. Företaget som arbetat fram IT-klubben är för övrigt det samma som skapat Matteklubben.

Min första upplevelse var att IT-klubben inte helt passade vår skola utifrån tillgång på teknik. Istället skapade jag ett eget material som var möjligt för oss att använda utifrån våra förutsättningar.

Jag pratade med min rektor och förklarade min idé om att starta upp IT-lådor för fritidshemmet. Han gav mig tid och förutsättningar för att ta fram material. Jag skrev lärarhandledningar, arbetsmaterial, beställde material samt plockade iordning allt i olika lådor.

Våra lådor

Min grundtanke var att det ska vara enkelt att komma igång. I en och samma låda ska finnas allt material man behöver för att både starta upp arbetet och sedan arbeta vidare med eleverna. Varje låda är uppbyggd med introduktion, koppling till LGR11, förslag på aktivitet, digitalt material och inspiration. Genom att scanna en QR-kod får man tillgång till det digitala materialet. Tidsåtgången för varje låda kan variera väldigt mycket beroende på vilket syfte man har med arbetet.

Jag har valt material kring grunder i programmering, skapande appar och kreativa appar där det är möjligt att utgå från elevers intresse kring musik, bild, konstruktion, fantasi och även källkritik. Vid starten är det viktigt att ni utgår från era egna förutsättningar och elevernas intressen och att ni tar en bit i taget. Innan ni plockar in ett digitalt verktyg så behöver ni även fundera över syftet – precis som när ni noggrant väljer ut spel och skapande material till fritidshemmet.

Här är ett exempel på innehållet i en låda:

På Fagervallsskolan startade vi höstterminen 2018 med en halv dags föreläsning och workshop med fritidspedagogerna. Jag gick igenom syftet och visade några exempel på hur man kan göra. Sedan fick pedagogerna prova både materialet och de olika apparna. De blev så inspirerade att de skapade en gemensam greenscreenfilm till eleverna på skolan.

Det som tilltalade många av pedagogerna var att själva den digitala delen förstärkte elevernas skapande. Det nya digitala arbetet skedde inte på bekostnad av något annat, utan bidrog istället till att stärka elevernas skapande och intresse.

Enligt läroplanen

För mig handlar digitalisering i fritidshemmet inte om att eleverna ska sitta ensamma med ett digitalt verktyg och spela samma spel som hemma. Istället handlar det om hur vi kan förstärka deras lärande och förmågor.

Allt detta som står i läroplanen tycker jag får plats i Fagervallens frITidslådor:

/Monica Niemi, Fagervallsskolan

 

 

 

Translate »