Tankar från Torvallaskolan

Texterna väcker nyfikenhet! Och de är bra. Pedagog Östersund besöker Torvallaskolan för att möta skribenterna som alla tillhör en  SvA-grupp i årskurs 9. 

Träningssituationen för unga fotbollsspelare i Östersund, demokrati, flickors frigörelse, vänskap, mobbning… Ämnena är intressanta och det är bra skrivet. Rubriken berättar att det är elever från Torvallaskolan som bidragit med insändarna. Vid en närmare titt kan man se att signaturerna under de där decemberinsändarna i LT och ÖP är allt annat än svenskklingande. Ingen av de här eleverna har svenska som sitt modersmål, kanske har de inte ens varit i Sverige särskilt länge. Men tänkt har de gjort, mer än ett varv. Texterna får en andra genomläsning. De är riktigt, riktigt bra. Det är omöjligt att inte bli nyfiken på vilka som döljer sig bakom signaturerna.

 Vid besöket på Torvallaskolan möter Pedagog Östersund en liten harmonisk SvA-grupp i årskurs 9 som på grund av sjukdom inte är fulltalig just idag. Läraren Carin Markström träffar gruppen tre gånger i veckan. De åtta ungdomarna kommer från Eritrea, Uganda, Afghanistan, Palestina.Hamzeh från Palestina har bott i Sverige i 10 år. Josephat från Uganda har bara bott här 2,5 år. Spridningen är stor på hur länge de övat sig i svenska språket.

Elever sitter kring ett bord tillsammans med sin lärare Carin.

– Vi arbetade med argumenterande texter som förberedelse inför de nationella proven. Man vet ju aldrig om det kommer någon sådan uppgift. När jag såg hur bra texterna blev, tänkte jag att de här måste publiceras. Jag kontaktade lokaltidningarna och undrade om de kunde lova att publicera samtliga, och det var okej, berättar Carin.

 Gruppen startade med att läsa andra personers insändare i tidningen. De undersökte formen för denna typ av argumenterande text och lärde sig hur man kan bygga upp den med inledning, uppradande av argument och en avslutande tes. Några elever använde sig av mallen, andra inte, men alla skrev ett utkast för att tänka igenom vad de ville ha sagt.

Det måste ha varit svårt att välja ämne? Men nej, det var det ingen av eleverna som tyckte.

– Man skriver om sådant som man själv är med om, säger Mohsen.

Och det är ju sant. Flera av texterna knyter an till skola och fritidssysselsättningar, men de handlar också om känslomässiga saker. Svårigheterna att kommunicera med de svenska eleverna. Att leva utan sin familj i främmande land. Kulturkrockar kring synen på flickor.

I det personliga mötet med skribenterna hamnar texterna i ett nytt och skarpare ljus. Orden har fått ansikten.

 I sin text uppmanar Kokob alla föräldrar att stödja sina döttrar i deras idrottsutövande, att följa med på träningar och fotbollsmatcher och låta flickorna få fortsätta med sin sport även när de blir äldre.

– Det var viktigt för mig att skriva detta. Jag vet att många tjejer får kämpa för det här, säger Kokob.

Hur kändes det då att veta att en mängd främmande människor skulle läsa vad de skrivit? Och vad vill eleverna att andra ska tänka när de läser deras insändare?

– Jag kände mig stolt över mig själv, säger Eyob som skrivit om sin önskan att Eritrea skulle vara en demokrati.

– Jag vill att folk ska förstå att alla invandrare inte är likadana. Det är många som säger att alla invandrare är samma, men så är det inte, säger Mohsen.

Carin Markström sitter i sitt undervisningsrum och ser glad ut.Som en förberedelse inför den muntliga delen av nationella provet i svenska fick eleverna läsa sina texter för gruppen och få sitt framförande betygssatt av kompisarna. Vid det här laget är de nationella proven både genomförda och rättade.

– De klarade sig mycket bra på proven, säger Carin med en varm blick på sina elever.

Några citat ur insändarna:

”…eftersom det är så många som spelar fotboll, är det en bra investering och det håller många barn och ungdomar borta från bus och droger.”

 

”…simning kan bli ett bra sätt att höja vänskapen mellan eleverna.”

 

”Skatter är bra för samhället.”

 

”De flesta föräldrar säger att fotboll inte är bra för tjejer.”

 

”Jag kan tänka mig att många vuxna inte tycker som jag, men det är vi ungdomar som måste gå i skolan, inte de.”

 

”…om vi hade en egen ring, skulle vår klubb inte vara lika liten som idag..”

 

”Jag tycker att Eritrea skulle vara en demokrati i stället för en diktatur. Då skulle jag kunna leva där med mina kära föräldrar och syskon.”

 

”För det andra är det dåligt för hela världen, mobbning och hat leder till mer krig och våld i världen.”

Läs insändarna i sin helhet här: https://www.op.se/artikel/insandare/insandare-elever-i-9-an-pa-torvallaskolan-skriver-insandare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »