Vi har kommit långt!

Barn- och Utbildningsförvaltningen har en lika aktiv roll som de två deltagande skolorna i Ifous program ”Digitalisering i skolan”. Lärdomar från programmet hjälper till att förbättra den digitaliseringsprocess som sedan länge pågår i alla skolor och förskolor i Östersunds kommun.

Östersund är, som vi tidigare har berättat om, en av åtta kommuner i Sverige som deltar i FOU-programmet ”Digitalisering i skolan”. Programmet drivs av forskningsinstitutet Ifous för att söka svar på hur digitala verktyg ska användas för att få bästa effekt på elevernas lärande. Parkskolan och Kastalskolan är deltagande skolor från Östersund.

För en tid sedan samlades lärare, rektorer och förvaltningstjänstemän från de deltagande kommunerna och skolorna för att för att utbyta erfarenheter och knyta personliga kontakter. Tanken är att man på alla nivåer ska lära av varandra, efter träffen även digitalt på distans. Vid träffen, som arrangerades i Kista, fick de även ta del av aktuell forskning om multimodalitet.

FOU-programmet består av olika lärloopar där lärare såväl som rektorer och förvaltningspersoner får uppgifter att genomföra och redovisa med hjälp av digitala verktyg. I Kista fick de alla ta del av varandras arbete. Mest konkret och kreativt var det på lärarnas workshop där alla hade möjlighet att gå runt mellan borden, titta och fråga.
– Jag förväntade mig att få se mest av de ”vanliga” digitala verktygen, men oj vilket bredd det var! Och vad stolta lärarna var när de fick berätta om sitt arbete! Jag blev alldeles tagen av det, säger Utvecklingsgruppens ledare Janna Scheéle.

– Det finns en oerhörd kraft i den här typen av informellt delande. Det var så givande att Parkskolan, Kastalskolan och Torvallaskolan ordnade ett liknande arrangemang här hemma för några dagar sedan, säger Mathias Larsson från Utvecklingsgruppen.

Foto: Mi Edvinsson

Förvaltningen måste leda

Lika angeläget är det att man delar tankar och strategier på förvaltningsnivå.  En insikt, som enligt Janna Scheéle har växt sig allt starkare, är hur oerhört viktigt det är att förvaltningen verkligen leder och är delaktig i digitaliseringsprocessen för att en förändring ska ske. Förvaltningen måste ta ansvar för de tekniska förutsättningarna, dess medarbetare måste vara goda förebilder och de måste göra sitt bästa för att stötta rektorer och chefer som i sin tur ska stötta pedagogerna. Allt detta tycker Janna att Ifous program har hjälp till att förbättra.

– Vi samverkar mer mellan nivåerna i organisationen nu och drar mer åt samma håll. Vi har fått en annan relation till varandra och det börjar bli mer vi-känsla. Vi har förbättrat samarbetet med Datacenter och en beställning på utökat nätverk är lagd. Vi märker också att diskussionerna om digitalisering börjar handla mer om didaktik än teknik. Vi har faktiskt kommit långt, säger Janna.

En stor didaktisk utmaning kommer till hösten i programmets fjärde lärloop. Då ska det handla om hur man som lärare bedömer multimodala elevarbeten i relation till kursplan och betygskriterier.

– Här är vi alla ute på tunn is. Vad ska vi bedöma mer än text och innehåll? Bild, ljud, kroppsspråk? Vad personen som håller i kameran gör? Det är svårt – ett nytt sätt att se på lärande, säger Mathias Larsson.

Text och foto: Mi Edvinsson Omslagsbild: Ola Jacobsson

Hör Mathias Larsson berätta mer om förvaltningens reflektioner kring digitaliseringen i skolan:

Ett år med digitaliseringsprogrammet på Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »