Det kollegiala lärandets styrka

Kollegialt lärande var en bra modell för att lära om programmering. När pedagoger utbildar andra pedagoger får man även mycket annat på köpet. 

Programmering damp ned i skolvärlden från ingenstans, skrevs skyndsamt in i Lgr11 och började tillämpas läsåret 18/19. Helt plötsligt hade lärare ett helt nytt ämne att förhålla sig till, visserligen integrerat i matematik och teknik, men ändå tillräckligt nytt och okänt för att vålla en del huvudbry bland lärarkollegiet. Vi fick nya kunskaper att lära ut, nya färdigheter att bedöma och nya typer av lektioner att planera. Det fanns nog både en och annan lärare runt om i kommunen som fundersamt satt och kliade sig i huvudet, håglöst bläddrandes i lgr11. Det fanns med andra ord ett stort behov av fortbildning.

Istället för att leta fortbildning utanför kommunens gränser valde man att vända blickarna inåt. Vi har många erfarna lärare med vitt skilda kompetenser, utbildningar och intressen, och så även inom digitalisering och programmering. Det är inget fel på Skolverkets kunskapslyft, konsulters kvällskurser eller läromedlens färdiga lektioner. De fyller säkert sina syften, men ibland är färdigheter och kunskaper erövrade av samarbetande lärare att föredra kanske rent av något att eftersträva. När det gällde programmeringen visade det sig fungera ypperligt.

Lärare vet vad lärare vill ha

Fyra erfarna lärare som jobbat länge med digitalisering och redan börjat fördjupa sig i programmeringens ädla konst fick uppdraget att utforma fortbildning i programmering. Vis av erfarenheten från många tidigare utbildningar genom årens lopp där teori varvats med ännu mer teori fanns inga tveksamheter om att programmeringskurserna till stor del skulle innehålla praktiska moment. Två vuxna sitter på golvet och testar varsin robot på ett rutnät med bokstäver.Moment där lärare fick möjlighet att testa på lektioner, diskutera lektioner, ta med sig lektioner till sina elever och utvärdera lektionerna tillsammans med kollegorna i studiegruppen. En form av utbildning där workshops varvas av diskussioner och teori. Tre kurstillfällen under en termin planerades in. Som en liten bonus paketerades allt i Google Classroom där alla lektioner, diskussioner och reflektioner från genomförda lektioner sparades och delades. Utbildning i Googles verktyg fick komma med på köpet.

Intresset för programmeringskurserna visade sig vara stort. Trots två studiegrupper per termin i tre terminer har ännu inte alla som önskat fått möjlighet att gå utbildningen. Både kursdeltagare och kursledare har varit nöjda. Att lärare lär av varandra är ett koncept som utan tvivel fungerade riktigt bra. Varför?

Det kollegiala lärandets styrka

Kanske kan en anledning till kursernas framgång vara att en lärare gör några få misstag att ta lärdom av medan flera lärare tillsamman gör massor av misstag att ta massor av lärdom av tillsammans. Erfarenhet, idéer, tankar, framgångar, motgångar frustration och glädje utbyts i kollegiet som tillsammans utvecklar kunskaper i t.ex. programmering. Även om lärares gemensamma lärdomar av misstag knappast finns i någon seriös definition av kollegialt lärande är det en viktig del i lärprocessen när lärare lär av varandra genom samarbete.

Roberth sitter vid ett bord med handen på en robot. Roboten står på ett rutnät med bokstäver.En annan precisering som antagligen saknas i föreställningen om kollegialt lärande är struntpratet över kaffekoppen. Programmeringskurserna samlade kollegor från i stort sett alla kommunens skolor. Snacket vid koppen behandlade de flesta ämnen från vilka tesorter som erbjuds på de olika skolorna till svårlösta pedagogiska spörsmål av mer filosofisk karaktär. Kurserna erbjöd små glimtar i kollegernas vardag samtidigt som de stärkte relationerna skolorna emellan.

Begreppet kollegialt lärandet är ofta lite vagt formulerat och tolkningar varierar både ute på skolorna och i litteraturen. Men något i stil med, att den enskilde läraren utvecklar sin kompetens genom att samarbeta eller samtala med kolleger, ligger antagligen rätt nära sanningen, om än en smula förenklat. Förhoppningsvis har just detta sättet att arbeta med lärprocessen stärkt många lärares kompetens i programmering. Och kanske sitter det inte längre så många runt om i kommunen som fundersamt kliar sig i huvudet håglöst bläddrandes i lgr11

 

Roberth Nordin, lärare på Sörgårdsskolan

Translate »