Utemiljö för samspel och lärande

På förskolan Campus ser man miljön som ”den tredje pedagogen”. Miljön ska vara innehållsrik och inbjudande och inspirera till utforskande, lek och lärande. Det gäller även utomhus.

Sedan tre år tillbaka satsar Campus medvetet på att utveckla utomhusmiljön och bygga upp olika stationer som främjar socialt samspel, rörelse och utforskande. Idéerna till de nya miljöerna kommer från barnen själva. ”Utegruppen” realiserar det som är möjligt och funderar samtidigt kring de olika miljöernas pedagogiska möjligheter.

Caféet främjar till exempel både rollspel och öppnar för utveckling av språk och matematikbegrepp. En bollbana kan synliggöra begrepp som friktion, fart och lutning. Förhållningssättet är att pedagogerna ska använda begreppen i sitt sammanhang och därmed skapa möjlighet till ökat lärande.

Föräldrarna utgör en stor resurs i det praktiska arbetet. Pedagog Östersund hängde med när de hade ”fixarkväll”. Då hade det tyvärr ännu inte börjat grönska, men förskolläraren Susanne Weman ger oss en bra guidning bland de nya aktivitetsstationerna och vi lovar att återkomma med sommarbilder när leken är i full gång!

Text och bild: Mi Edvinsson

 

 

 

Translate »