Kursen borde vara obligatorisk!

Skolverkets kurs har gett arbetslaget på Friggaskolan en pedagogisk kick. Äntligen pedagogiska diskussioner, äntligen ett järngrepp om läroplanen och äntligen fördjupad kunskap om hur bedömning måste gå till!

Skolverkets webbaserade kurs i bedömning och betygssättning riktar sig till skolledare och lärare i åk 4-6 respektive åk 7-9. Den är framtagen av Karlstad universitet och tempot är valfritt. Eva Gulliksson, som undervisar i årskurs 3-5 på Friggaskolan, föreslog att hela hennes arbetslag på skulle gå kursen tillsammans. Och så blev det.

– Ända sedan Lgr 11 kom har det känts svårt att sätta sig in i kursplanerna riktigt ordentligt. Kursen kom som ett brev på posten! Dessutom visste vi att vi skulle få in sexor i vårt arbetslag nu i höst, säger Jonas Svanberg som också tillhör arbetslaget.

Så lägger de upp kursen

Under vårterminen hann de avverka tre av sex kursmoduler, och nu fortsätter de med samma upplägg fram till jul. Inför varje träff förbereder sig deltagarna genom att ta del av ett överenskommet teoretiskt innehåll på egen hand. Träffarna använder de till att diskutera, och det är diskussionerna som ger något. De är här som lärandet sker.

– När vi startade var vi inte så samstämmiga. Några var väldigt positiva, andra tyckte inte att de hade tid. Men nu är alla väldigt ”på” och övertygade om att det är såhär vi måste jobba, säger Eva.

En eller två gånger i månaden omvandlar de sin ordinarie konferenstid till kursträff. Det fungerar. Trots att de tidigare fyllde alla sina konferenser med praktiska spörsmål, så löser det praktiska sig konstigt nog ändå. Och så mycket roligare det har blivit!

– Äntligen blir det mer pedagogiska diskussioner! Det var längesedan man längtade till nästa konferens, men nu gör jag det, säger Jonas.

Verkligheten bekräftar forskningen

Kursen består av teoretiska avsnitt, filmer och texter varvat med praktiska moment som lärarna genomför i sin klass. En av de praktiska uppgifterna var att ta reda på hur deras elever tänker kring bedömning. Detta skedde i form av en enkät där frågorna handlade om huruvida hjärnan är utvecklingsbar eller om talang är helt avgörande för om man är duktig i något ämne. Majoriteten av eleverna var av uppfattningen att alla kan bli bra, eller i alla fall mycket bättre, genom att lära sig.

Foto: Mi EdvinssonGenom kursmaterialet fick lärarna också ta del av en vetenskaplig test där två olika grupper av elever skulle lägga pussel med ökande svårighetsgrad. Grupp 1 uppmuntrades med tillrop som ”Smart! Vad klok du är!” medan grupp 2 fick feedback av sorten ”Nu la du verkligen in extra energi! Vad du utvecklas!” När grupperna skulle ställas inför nya uppgifter fick de välja om de ville ha göra något som de var helt säkra på att klara eller om de ville prova något som var lite mer utmanande. Grupp 1 valde enklare uppgifter. De vågade inte ta risken att misslyckas, eftersom ett misslyckande för dem var liktydigt med att inte vara smart. Detta ger en fingervisning om hur formativ bedömning bör gå till.

– Det visar vilken betydelse det har hur vi vuxna peppar och vad vi säger. Kursen har gjort oss mycket mer medvetna och vi betonar mer rätt saker nu, säger Jonas.

Jobbar redan annorlunda

Halvvägs igenom kursen kan arbetslaget också konstatera att de har fått en större samsyn på vad bedömning och betyg innebär och att de jobbar mycket mer praktiskt med läroplanen nu.

– Det vi lär oss har redan påverkat vårt arbetssätt och vi har slutat att bedöma kunskaper genom slutprov. Det finns massor av andra sätt att visa vad man kan. Om vi ska börja med ett nytt tema i ett ämne tänker vi redan i planeringen på hur och vad det är vi ska bedöma. Ibland kan vi istället börja med ett skriftligt ”prov” för att kolla vad de kan och har för uppfattningar. Om eleverna gör ett sådant ser de tydligt vad de ska lära: Okej – det är HIT jag ska! Det gör dem mycket mer delaktiga, säger Eva.

– Det gynnar helt klart elevernas lärande och det är mycket roligare för oss att jobba på det här sättet, säger Jonas.

Eva och Jonas är lyriska över vad fortbildningen har medfört. De har en uppmaning till alla lärarkollegor runt om i kommunen:

– Gå kursen! Alla borde jobba såhär.

Text och foto: Mi Edvinsson

Läs mer om kursen på Skolverkets sida.

 

 

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »