Goda lärmiljöer 1: Uppvärmning

Rektorerna och förskolecheferna har påbörjat höstens arbete med projektet  Långsiktig planering för goda lär- och arbetsmiljöer. Processledaren Ante Runnqvist värmde upp dem med lite aktuell forskning.

En stor del av skolans och förskolans lärmiljöer sitter i väggarna. Bokstavligen. När man bygger om, eller bygger nytt, gäller det därför att tänka rätt redan på ritstadiet. Men vad vet en arkitekt om pedagogiska lärmiljöer? Inte mycket. Slutsatsen blir därför att de som ska skapa de fysiska lokalerna måste samarbeta med dem som bäst känner den pedagogiska verksamheten. I Östersund är steg 1 att involvera rektorer och förskolechefer.

– Barn lär olika, det behövs variation och flexibilitet. Då går det inte att ha en enhetlig miljökaka bestående av 60 kvadrat fyllt med saker från Kinnarps, säger Ante Runnqvist.

Ante Runnqvist presenterade även forskning som visar att hygienfaktorer som till exempel  akustik har förvånande inverkan på elevers lärande. En skramlig miljö kan vara förödande för barn med koncentrationssvårigheter eller elever som nyss börjat lära sig svenska. Bestämmelser om hygienfaktorer finns det gott om, och i ett nybyggt hus är förstås allting tiptop. Tyvärr  är den svenska skolan och förskolan dåliga på att underhålla funktionerna. Tendensen är att kvaliteten dalar med tiden tills det slutligen blir för dyrt att åtgärda.

– Det handlar om ekonomi, men också om att vi inte har hittat formen för systematiskt arbete kring detta, Ante Runnqvist.

Lärmiljö handlar självklart inte bara om det fysiska rummet. Den intellektuella, den sociokulturella och den digitala lärmiljön är minst lika viktiga, och de måste hänga ihop. Kittet är de pedagogiska värderingar som den enskilda skolan eller förskolan har bestämt att verksamheten ska vila på. Värderingarna ska kunna spåras i varje dimension.

– Vill man att skolan ska stå för trygghet kan man inte bygga smala korridorer, säger Ante Runnqvist.

Efter den inledande uppvärmningen var det dags för cheferna att gripa sig an en uppgift som visade sig vara lättare sagd  än gjord. Fortsättning följer…

Text och bild: Mi Edvinsson

 

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »