Klara, färdiga…gå!

Mer information,  nytt utvecklingsforum och samarbete med näringslivet ska utveckla NTA-arbetet i Östersunds kommun. De två NTA-utvecklarna har tagit fram en handlingsplan.

Östersunds kommun har valt att arbeta med skolutvecklingsprogrammet NTA för att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos elever i åk F-9 samt höja måluppfyllelsen i dessa ämnen. I åk F-5 använder sig pedagogerna flitigt av NTA:s temalådor som resurs för att skapa intressanta och engagerande lektioner i NT-ämnena. I åk 6-9 används NTA i mycket liten omfattning samtidigt som man ser att generellt minskar intresset för naturvetenskap och teknik hos eleverna ju äldre de blir.

Lotta beskurenKommunens NTA-utvecklare, Mikael Åsberg och Lotta Ljunggren, finner det angeläget att vidareutveckla arbetet med NTA och har nu tagit fram en handlingsplan för perioden ht 2015 – vt 2017.

– Syftet med planen är att försöka ge pedagoger och elever ännu fler verktyg för att nå målen i teknik och naturvetenskapliga ämnen. Vi vill att de ska se NTA som en ännu bättre resurs än tidigare, det är vår förhoppning, säger Lotta Ljunggren.

Handlingsplanens innehåll

 Handlingsplanens viktigaste punkter handlar om

  1.   Information
  2.   Utvecklingsforum
  3.   Samverkan med näringslivet

Micke beskuren– Vi behöver få ut mer information till verksamheterna så att det blir ännu tydligare för förskolechefer och rektorer vad NTA kan erbjuda, säger Mikael Åsberg.

Mikael och Lotta kommer bland annat att informera på verksamhetsmöten samt besöka skolor och förskolor i samma ärende för att inspirera.

Information behöver också färdas i omvänd riktning. För detta ska skapas ett utvecklingsforum där chefer, NTA-utbildare och NTA-utvecklare ska träffas någon gång varje termin.

– Syftet är att få kontakt med dem som jobbar i verksamheten och höra vad de önskar och behöver när det gäller NTA. Då kan vi lättare se till att vi gör rätt saker, till exempel att ha rätt innehåll på våra tematräffar så att det bidrar till kompetensutveckling för pedagoger som i sin tur ger utveckling för eleverna, säger Lotta.

Underliggande finns även ett mål att öka samordningen mellan kommunens övriga satsningar inom NT. På så vis kan NTA-organisationen bidra till kompetensutveckling för samtliga lärare med intresse för dessa ämnen.

Foto: Mikael Åsberg

Samverkan med näringslivet

Den tredje punkten, samverkan med näringslivet, startade redan under 2014 med att Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Näringslivskontoret bjöd in ett stort antal lokala företag vars verksamhet har koppling till naturvetenskap eller teknik. Tanken är att skolor och företag ska kunna besöka varandra och ha nytta av varandra på olika sätt. Direktkontakt med företagen kan öka elevers intresse för NT-ämnena samtidigt som företagen får möjlighet att påverka eleverna i en riktning som kan göra dem till framtida medarbetare med rätt kompetens.

Måltidsservice är redan med på tåget och har varit ute på skolbesök. Läs artikel om detta här. På gång är också Jonson & Paulsson, Wipro, Östersunds vatten och renhållning, Länsstyrelsen, Plantskolan, Växtvaruhuset och Fyrvalla gymnasium. Diskussioner pågår med fler företag.

– Vi tror att verklighetsförankring ökar elevernas intresse. Det i sin tur tror vi leder till ökad måluppfyllelse, säger Lotta Ljunggren.

Text: Mi Edvinsson Foto: Mikael Åsberg

I Bouf:s broschyr kan du läsa mer om hur samarbetet mellan företag och skola fungerar. Klicka och läs!

Broschyrbild

 

 

 

 

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »