Skolmyndigheternas doldis informerar

SPSM är vår största skolmyndighet men kanske också vår minst kända. På Specialpedagogernas nätverksträff fanns två rådgivare från SPSM på plats för att berätta vad de kan hjälpa till med.

SPSM står för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag arbetar de för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

SPSM:s hemsida är mycket innehållsrik och specialpedagogerna fick en liten guidning för att kunna hitta vad de söker. Anna-Lena Furu och hennes kollega Roland Widlund lyfte fram några saker som är nya eller särskilt användbara:

Frågor och svar. Här kan du söka databasen med frågor och svar kopplat till pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning. Du kan också ställa en ny fråga.

Studiepaket: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett nylanserat studiepaket i 5 moment för kollegialt lärande där deltagarna själva disponerar tiden som de vill. SPSM har flera olika studiepaket som ständigt förnyas.

Tillgänglighetsverktyg. Lärmiljön ska vara utformad så att alla barn, elever och studerande, oavsett funktionshinder, kan inhämta och utveckla kunskaper och värden. SPSM erbjuder gratis värderingsverktyg, utbildning och praktiska övningar för att åstadkomma detta.

Temawebben Mötas. Ett stödmaterial som handlar om mötet mellan skolpersonal och nyanlända eller flerspråkiga barn respektive elever som har någon form av funktionsnedsättning. Det rådgivarna särskilt lyfter fram på Mötas är:

Foto: Mi Edvinsson

 Sök bidrag!

SPSM har totalt 55 miljoner att fördela i SIS-medel (bidrag för Särskilt stöd i skolan). Den 15 februari i år blev det även möjligt för förskolor att söka SIS-medel. En extra ansökningsomgång för förskolor pågår just nu. Sista ansökningsdag är 29 april. 

Nästa sökomgång, för både skola och förskola, är i augusti 2016.

SIS-medel kan sökas utöver ordinärt specialpedagogiskt stöd för utvecklingsprojekt i verksamheten. Projekten ska syfta till att öka måluppfyllelsen och medlen kan användas för att bekosta processledare, extra tjänster och liknande. Exempel på några projekt som nyligen beviljats medel är ”En väg tillbaka” för elever som inte vill gå till skolan, Språkotek – en modell för språkverksamhet i inkluderande lärmiljö samt projekt för levandegörande av litteratur genom drama för elever på tidig utvecklingsnivå.

– Vi hjälper gärna till och stöttar för att ni ska få till en så bra ansökan som möjligt. Det är viktigt att formuleringar och motiveringar är tydliga, säger Roland Widlund.

Det ”vanliga” specialpedagogiska stödet kan man ansöka om direkt på hemsidan. Anna- Lena Furu uppmanar till att inte göra samma misstag som hon själv tidigare gjort.

– I den elektroniska ansökningsblanketten kan man kryssa i alternativen ”konsekvenser av synnedsättning”, ”konsekvenser av hörselnedsättning” och så vidare. När jag såg det trodde jag inte att jag kunde söka bidrag ifall det inte handlade om den typen av funktionsnedsättningar, men det är fel. Klicka bara ”nej” så fungerar det. De andra alternativen finns bara för att det ska gå en kopia till Resurscentrums spetskompetens i de fall som det finns fog för det, säger Anna-Lena.

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »