På digital väg

Med lärplattan som verktyg reflekterar eleverna i årskurs 2 över sitt lärande. För första gången ska de leda sina egna utvecklingssamtal. Läraren Anki Eklund ser plattan som ett överlägset redskap. Hon försöker även sprida digital kunskap till intresserade kollegor.  

Det närmar sig utvecklingssamtal för årskurs två på Norra skolan. Eleverna tänker så att det knakar där de sitter och skriver på varsin lärplatta. Foto: Mi EdvinssonDe sneglar på papperet som ligger på bänken, på frågorna som ska besvaras: Hur tycker du att det är på rasterna? Vad tycker du att du är bra på? Beskriv hur du tycker att det är att ha bild, musik, idrott… Beskriv hur bra du tycker att du är på att räkna addition, subtraktion, skriva berättelser…! Det är mycket för åttaåringar att fundera på och mycket som ska skrivas.

– Elever i den här åldern hade aldrig kunnat åstadkomma såhär mycket skriftliga reflektioner kring sitt lärande och sin utveckling om de skulle skrivit för hand. Det är bra för eleverna som har det jobbigt med pennan, det är motivationshöjande och resultatet blir något snyggt som de kan känna sig stolta över, säger Anki Eklund som är klassens lärare.

En rundfrågning bland eleverna bekräftar att de tycker att plattan underlättar skrivandet.

-Det går snabbare, säger Stina.

– Det blir inte fult om man behöver sudda, säger Ella.

– Det är roligare att göra det på plattan, tycker Jon som infogat bilder på både musikidoler och fotbollslag för att illustrera ämnena musik och idrott.

Foto: Mi EdvinssonDigitalisering i skolan har länge varit ett av Ankis intresseområden, ett spår hon fortsatte på när hon i höstas började jobba i klass 2 på Norra skolan. Hon har tillgång till en halvklassuppsättning lärplattor vid ett par tillfällen i veckan och hennes elever har fått lära sig att använda olika appar som Book Creator, Piccolage och Keynote genom att skriva sagor och göra presentationer.

– Förkunskaperna bland eleverna var väldigt olika. Ingen hade använt de här apparna tidigare, men det syntes tydligt vilka som var vana att hantera plattorna, säger Anki.

Det digitala intresset, i kombination med Ankis önskan att jobba mer med formativ bedömning, födde tanken att låta eleverna reflektera över sitt lärande i olika ämnen, uttrycka sina tankar i text och bild i Book Creator och med detta som stöd leda sina egna utvecklingssamtal. Eleverna skriver även ner vad de behöver förbättra, något som kommer att bli föremål för reflektion längre fram.

Foto: Mi Edvinsson– Det är första gången både jag och eleverna provar att göra på det här sättet. Vi har tittat på kunskapskraven tillsammans, men första gången är det inte lätt. Både barnen och jag kommer att bli bättre och bättre på det här, säger Anki.

Anki ser digitala verktyg som en väldigt naturlig del av vuxnas vardag. Så borde det även se ut i skolan, något som ju läroplanen också säger. Norra skolan har för närvarande bara tre halvklassuppsättningar med lärplattor men mer utrustning är på gång. Det kollegiala lärandet på området har redan börjat sin försiktiga marsch framåt.

– En nyfiken kollega har varit en lektion i veckan hos mig för att lära sig. Nu använder hon digitala verktyg själv i sin klass. Tanken är väl att vi också ska dela med oss av erfarenheter på konferenstid, säger Anki Eklund.

Text och foto: Mi Edvinsson

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »