Så ger vi barnen mer fysisk aktivitet

Pedagogerna på skolorna i Östersunds kommun är väl medvetna om att barn behöver röra sig mer. Här följer exempel på vad några olika skolor har gör åt saken. På köpet får de både ett bättre socialt klimat på skolan och  elever som tillgodogör sig undervisningen bättre.

Så gör Sörgårdsskolan

Foto: Camilla HammarlingFör eleverna i årskurs F-3 på Sörgårdsskolan har den organiserade rastaktiviteten utökats från en till två dagar per vecka. Den fysiska aktiviteten varar 30 minuter och leds av en fritidspedagog. Förutom att stimulera till mer rörelse fyller aktiviteten även en social funktion genom att den skapar en känsla av tillhörighet och motverkar mobbning.

– De lär sig att samarbeta och skratta tillsammans. Det leder till ett lugnare klimat i skolan och på skolgården, säger pedagogen Camilla Hammarling.
Extra krut läggs på F-klassen. Sedan 6-7 år tillbaka inleder de varje dag med 10-15 minuters motorikträningsrunda i Följa John-form. Första veckan på terminen är det pedagogen som leder, sedan får barnen turas om.

– Vi upplevde att morgontrötta barn och barn med stort rörelsebehov hade svårt att fokusera på morgonsamlingen, Vi ville även öka deras motoriska färdigheter eftersom forskning visar att rörelse är kopplat till inlärning, säger Camilla som har ansvar för F-klassen.

Foto: Camilla HammarlingResultatet av den dagliga morgonrundan är att de rörliga barnen kan koncentrera sig bättre och att de trötta vaknar till. På så sätt tillgodogör de sig undervisningen bättre.

Efter att ha reflekterat över hur ofta konflikter uppstod på skolgården, och hur ofta dessa följde med in i klassrummet, satsar Camilla även på samarbetsövningar utomhus med F-klassen. Detta för att motverka konflikter och förbygga mobbning. Över tid ger det resultat.

– Fjolårets grupp utvecklade en större förståelse för varandras olikheter och samtliga konflikter var utredda innan lektionsstart, konstaterar Camilla.

Sörgårdsskolans fritidshemsbarn får dessutom en två timmar lång idrotts- eller utomhusaktivitet varje onsdag. På torsdagar är det bad på Brunflobadet på rullande schema.

 

Så gör Fjällängsskolan

Foto: Mi EdvinssonFör ungefär sex år sedan tog Fjällängsskolan avstamp i skolans Hälsoplan och startade ”Röris”(Skolans val), en aktivitet som innebär att hela skolan varje måndag gör någonting tillsammans utomhus. Från början handlade det om att promenera en slinga runt skolan, en sträcka som till slut skulle bli lika långt som runt jorden.
Nu för tiden består måndagarnas 20-minutersaktivitet av rörelsepass till musik och där efter promenad i skogen vid skolan. Sedan två år tillbaka varvas traditionella Röris med ”5:ornas val” (lekar som femteklassarna leder) och ”Kompispromenad” där elever paras ihop med någon från en annan klass i syfte att lära känna varandra genom förutbestämda frågor.

Efter initiativ från idrottsläraren Roger Petterson provas sedan två år tillbaka även lunchidrott för årskurs 3. Aktiviteten är frivillig och innebär att de tredjeklassare som vill får vara i gympasalen en lunchrast i veckan.

– Eftersom åk 3 endast har 60 min idrott i veckan och all forskning säger att elever behöver mer fysisk aktivitet, så gör jag en enkel aktivitet där eleverna inte behöver byta om. Rörelseglädje och motorisk träning är det som är i fokus. Lärarna säger att eleverna är lugnare och har lättare att koncentrera sig när de varit på lunchidrott, säger Roger.

På fritids har de utedag 1-2 gånger i veckan, vilket förstås bidrar till att barnen rör på sig på ett naturligt sätt.

Så gör Böle Byskola (friskola)

Böle Byskola har en bra utomhusmiljö som inbjuder till rörelse. Skolans mål är att alla barn ska röra på sig varje dag. Alla klasser har två idrottspass per vecka och de dagar som de inte har idrott på schemat har de någon form av rörelsepass, till exempel en livlig lek.

På skolan finns ett mycket aktivt Skol-IF som kommer fritidshemsbarnen till del. Genom Skol-IF får de idrotts- och lekaktiviteter så gott som varje dag, inomhus eller utomhus. För att möta kraven från Skolidrottsförbundet är det minst 60 minuter varje gång, vilket även är i enlighet med WHO:s rekommendationer för barn vad gäller daglig medelintensiv fysisk aktivitet.

– Syftet är först och främst att få barn på fötter, i synnerhet de som inte är med i någon idrottsförening på fritiden, men även för att visa att det finns alternativ till traditionell träning i en idrottsförening. Tanken är också att det dagliga motionsbehovet ska kunna tillgodoses på fritids, säger idrottsläraren Erik Qvarngård.

Text: Mi Edvinsson.  Foto: Mi Edvinsson och Camilla Hammarling.

Andra artiklar i ämnet:

Foto: Mi Edvinsson

 

Skolgård som bjuder in till lek

 

Foto: Mi Edvinsson

 

Aktiva barn är smarta barn

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »