Flerspråkighet – en naturlig del av verksamheten

På torkskåpet i tamburen finns ett påklädningsschema i bild och ord. Orden för klädesplaggen står på flera språk – de modersmål som barnen på förskolan Videgården representerar. Schemat är som en metafor för pedagogernas nya tankar om flerspråkighet.

Förskolan Videgården har ingen större erfarenhet av att ta emot flerspråkiga barn. De som kommit har inte varit flyktingar, och i många fall har den ena föräldern varit svensk. Men situationer kan förändras. Diskussionen om flerspråkighet var redan igång i personalgruppen, detta i samband med utvecklingsarbete kring likabehandlingsplanen. När flyktingströmmen ökade i fjol, blev ämnet mer aktuellt än någonsin.

– Vi kände att vi behövde förbereda oss och skaffa mer kunskap för att kunna ta emot flerspråkiga barn på bästa sätt, berättar förskolläraren Camilla Engnér.

Foto: Mi Edvinsson

Marie Liljekvist och Camilla Engnér

Camilla och hennes arbetskamrat Marie Liljekvist anmälde intresse för Mittuniversitetets 7-poängskurs i ämnet. Båda två gick utbildningen och delade sedan med sig av de nya kunskaperna till sina kollegor. Kursen innehöll många delar, allt från språkutveckling till högtider i olika kulturer. Nyckelorden var likvärdighet och inkludering. Stor nytta hade Camilla och Marie av att involvera systerenheten Önegården i kursuppgifterna. Önegården har tagit emot många nyanlända och personalen har erfarenhet.

– Det var en bra kurs, och det var bra att vi var två. När Marie och jag diskuterade satte det igång en massa tankar och idéer som kan gynna båda förskolorna, säger Camilla.

Tydlig information till alla

Den första fråga som personalen på Videgården tog tag i var hur de på ett bättre sätt kunde utforma informationen om inskolning för föräldrar med annat modersmål än svenska. De kom fram till att alla föräldrar, oavsett modersmål, behöver exakt samma information om inskolning. Om det fanns något problem, var det i så fall storleken på den informationsvåg som sköljer över alla nya föräldrar i samband med inskolning, men nu finns Pärmen.

Den nya pärmen innehåller all nödvändig information om inskolning, men med få ord, enkla meningar och många bilder. Här finns bilder på kläder för olika årstider, bilder på tamburhyllor och de färgade västarna som barnen på de olika avdelningarna bär. Här finns ett foto på chefen med vidhängande kontaktuppgifter, en klocka med bilder som visar förskoledagens struktur och kalenderblad med rödmarkerade lördagar och söndagar att samtala kring. Pärmen används nu som kommunikationsstöd vid inskolning av barn. Tydligheten gagnar även de svensktalande.

Foto: Mi Edvinsson

 

– Ibland har det visat sig att föräldrar inte har förstått den information som vi gett, trots att vi har tyckt att de pratar mycket bra svenska. När det gäller kläder är det bra att kunna visa så tydligt för alla föräldrar vilka sorts kläder som barnen behöver vid utevistelse, säger Camilla.

 

Den skriftliga informationen som delas ut till alla nya föräldrar är omarbetad, mer kortfattad och tydligt uppspaltad. De som behöver översättningshjälp kan få det på annat håll, till exempel på SFI-lektionerna eller genom kommunens kundtjänst.

Tankar som leder vidare

På Videgårdens arbetsplatsträffar presenterade Marie och Camilla innehållet i sin utbildning. Alla avdelningar läste litteratur med koppling till flerspråkighet och i lärmöten på arbetsplatsen förs kontinuerligt diskussioner i ämnet. Nya frågor har väckts. Vad får det för konsekvenser i lärmiljön när allas språk ska synliggöras? Vad kan vi göra för att uppmuntra till att barnen får modersmålsundervisning? Hur kan vi få in modersmålsträning i vardagen på förskolan?

En annan viktig fråga är hur de kan få flerspråkiga familjer att uppleva trygghet, livkvärighet och delaktighet i kontakten med förskolan. Mare och Camilla berättar om några saker som redan är på gång:

  • Den gemensamma informationsfoldern om Frösöns förskolor görs om och förenklas.
  • Protokoll från föräldramöten skrivs medvetet med ett enklare språk.
  • Föräldrar erbjuds tillgång till förskolans dokumentationsmaterial för det egna barnet via Förskoleappen. Detta för att göra dem mer delaktiga i sitt barns utveckling och skapa förståelse för förskolans verksamhet.
  • Pedagogerna arbetar med att ta fram bilder till texter som de lämnar ut till föräldrar.

– Det har blivit väldigt tydligt för oss att vi inte kan behandla frågan om flerspråkighet som en ”egen grej”. Den hänger ihop med våra värdeord, styrdokument, lärmiljöer, de prioriterade områdena… Allting hänger ihop, och det handlar mycket om likvärdighet och inkludering, säger Marie.

Text och foto: Mi Edvinsson

 

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »