”Artiklarna” är en dansföreställning med vidhängande dansworkshop som syftar till att sprida kunskap om barnkonventionen och låta barn göra sina röster hörda. I Östersunds kommun erbjöds alla elever