Hjärnans funktioner och kroppens hormoner styr i hög grad människans beteende. Med större kunskaper på detta område blir det enklare att skapa en fritidshemsverksamhet som fungerar för samtliga