Genom att identifiera fallgroparna i matematikens olika moment kan lärarna skruva på undervisningen tills eleverna verkligen förstår. Efter att ha slutfört sitt första forskningsprojekt kan de se att