I läroplanen talas det på flera sätt om kunskap i relation till konst, bland annat i form av estetiska lärprocesser. Formuleringarna om konst för konstens skull är otydligare,