I filmen får vi höra skolsköterskan Maria Göransdotter Hammar berätta om sin syn på elevers psykiska ohälsa,  hur hon och hennes kollegor i Östersunds kommun jobbar med detta