Östersunds kommun fortsätter att arbeta med Toleransprojektet. Genom ett avtal med Segerstedtinstitutet förbinder sig kommunen också att försöka sprida arbetet till andra delar av Jämtland/Härjedalen och öppna upp