Gustav Sundh, även kallad ”skolgårdsläraren”, tar de didaktiska frågorna med sig ut på rasten. Skolgårdspedagogik och inte rastvakt är vad som behövs för att skapa trygga och meningsfulla