Fortbildningsarbetet ”Normkreativitet i förskolan” är igång. Målet är att all förskolepersonal ska höja sin kunskap om normkritiskt arbete och därigenom bli ännu bättre på att ge barnen likvärdiga