Barn och unga har rätt till kultur. Den nationella satsningen Skapande skola fortsätter i Östersunds kommun och bidrar till att alla elever får möta kultur på olika sätt.