Författare: Mi Edvinsson

På väg mot en giftfri förskola 

Med avstamp i kommunens mål för ett ekologiskt hållbart Östersund påbörjades 2015 ett omfattande arbete för att fasa ut alla giftiga kemikalier och andra farliga ämnen från alla förskolor. Vad har hänt sedan dess?  En giftfri förskola till 2020. Så löd
Read More