I år är det 20 år sedan NTA kom till Sverige från USA. NTA betyder Naturvetenskap och Teknik för Alla och är ett skolutvecklingsprogram för de naturvetenskapliga ämnena,