Författare: Gästbloggare

Nya perspektiv 

Fruktstund, allsång och universella lärarproblem. Skolan i Sydafrika är på många sätt lik den svenska. Det är också mycket som är olika. Detta kommer även mina elever snart att upptäcka.  Ibland
Read More

Ta vara på kulturtillfällena! 

Utvecklande samtal, fördjupade tankar och demokratiska lärprocesser. Kulturmöten kan ge så mycket mer än bara ett tillfälligt avbrott i vardagen. Om vi vill.  För en tid sedan deltog jag på en utbildnings– och inspirationsdag om scenkonst via Riksteatern Jämtland Härjedalen. Dagen bestod
Read More

Undervisning för de yngsta

Vad innebär undervisning i arbetet med förskolans yngsta barn? Forskaren Ebba Hildén gav sin syn på detta vid årets Förskolesummit.   Begreppet undervisning förknippas ofta med klassrum och kateder. Vad betyder det då att vi
Read More