”Strukturen för arbetet på fritidshemmet har aldrig varit så tydlig som nu.” Det är fritidspedagogerna på Östbergsskolan och Arnljotskolan överens om i analysen av kvalitetsarbetet som de utfört