Kategori: Blandat

På väg mot en giftfri förskola 

Med avstamp i kommunens mål för ett ekologiskt hållbart Östersund påbörjades 2015 ett omfattande arbete för att fasa ut alla giftiga kemikalier och andra farliga ämnen från alla förskolor. Vad har hänt sedan dess?  En giftfri förskola till 2020. Så löd
Read More

Förskolor endast för förskolan 

Funktionsprogrammet för byggande av förskolor i Östersunds kommun har reviderats av dem som vet bäst. Från och med nu kommer alla nya förskolelokaler att utformas endast utifrån förskolornas praktik och pedagogik.    Meningen med ett
Read More

Elever hjälper författare med ny pjäs 

En mörk vinterdag lystes Fjällängsskolan upp av ett celebert besök. Manusförfattaren Elsa Berggren kom ända från Stockholm för att träffa klasserna 3A och 3B i ett viktigt ärende – att få hjälp av eleverna att skriva klart sin senaste teaterpjäs.   Klasserna
Read More