Kategori: Pedagogbloggen

Ta vara på kulturtillfällena! 

Utvecklande samtal, fördjupade tankar och demokratiska lärprocesser. Kulturmöten kan ge så mycket mer än bara ett tillfälligt avbrott i vardagen. Om vi vill.  För en tid sedan deltog jag på en utbildnings– och inspirationsdag om scenkonst via Riksteatern Jämtland Härjedalen. Dagen bestod
Read More

Undervisning för de yngsta

Vad innebär undervisning i arbetet med förskolans yngsta barn? Forskaren Ebba Hildén gav sin syn på detta vid årets Förskolesummit.   Begreppet undervisning förknippas ofta med klassrum och kateder. Vad betyder det då att vi
Read More

Neuropedagogik i förskolan

Vid årets Förskolesummit lyssnade jag och några kollegor till Lena Aronsson som arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.  Föreläsningen, som vi
Read More