Kategori: Svenska som andraspråk

Tankar från Torvallaskolan

Texterna väcker nyfikenhet! Och de är bra. Pedagog Östersund besöker Torvallaskolan för att möta skribenterna som alla tillhör en  SvA-grupp i årskurs 9.  Träningssituationen för unga fotbollsspelare i Östersund,
Read More