Kategori: Skolformer

Ragnarök i modern tappning 

Kan Överhogdalsbonaden vara spännande för nioåringar? Absolut! Inspirerade av besöket på Jamtli skapade eleverna från Vallaskolan egna bonader med fantasifulla figurer.    Treorna från Vallaskolan samlas i Jamtlis vestibul där pedagogen Tilde Knutsson tar emot.   Hon ställer en fråga: Vad
Read More

Del 2: Frågor till en fjärrlärare 

Inger Biret är modersmålslärare i nordsamiska i Krokoms kommun. Tack vare möjlighet till fjärrundervisning kan hon även fylla behovet i Östersunds kommun.   I Östersunds kommun finns modersmålslärare i sydsamiska men inte i nordsamiska. Den enda möjligheten för nordsamiska barn
Read More

Ta vara på kulturtillfällena! 

Utvecklande samtal, fördjupade tankar och demokratiska lärprocesser. Kulturmöten kan ge så mycket mer än bara ett tillfälligt avbrott i vardagen. Om vi vill.  För en tid sedan deltog jag på en utbildnings– och inspirationsdag om scenkonst via Riksteatern Jämtland Härjedalen. Dagen bestod
Read More

Följ med på fjärrlektion! 

Sandra och Eline får modersmålsundervisning i nordsamiska via fjärrundervisning. Det fungerar bra tack vare en duktig handledare. Både elever och föräldrar är nöjda.  Systrarna Sandra och Eline har avslutat sin ordinarie skoldag
Read More