Nu lyfter vi!

Nu finns Läslyftet även för förskolepedagoger. I Östersunds kommun är tio förskolor redan igång. För några av dem blev Skolverkets senaste kompetensutvecklingsinsats ett verktyg med dubbel funktion.

I höstas gick startskottet för den nationella kompetensutvecklingssatsningen Läslyftet i förskolan. Läslyftet för skolan har funnits sedan hösten 2015 och nu har Skolverket alltså tagit fram ett liknade fortbildningspaket för förskolans pedagoger. Syftet är att ännu bättre kunna förbereda barnen för framtida läs- och skrivinlärning. Tio förskolor i Östersunds kommun har redan nappat. Det är Mjölnargränd, Orrviken, Sjöängen, Skogsgården, Gimlegården, Jägargården, Kronan, Kärven, Miklagård samt förskolan Sörgård. För de sista sju förskolorna passade Läslyftet som hand i handske i ett redan planerat projekt.

Mot bakgrund av allmänt nedåtgående skolprestationer i svenska, och med avstamp i frågor som väckts på de egna förskolorna kring barnens språkliga och kommunikativa förmåga, hade förskolecheferna och deras specialpedagoger gemensamt filat på ett projekt om språkutvecklande interaktion mellan pedagoger och barn. De ansökte om medel från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten), fick bifall och hakade på två forskare från Mittuniversitetet. Just då kom Läslyftet för förskolan. Intressant! Gick det att knyta ihop på något sätt? Forskarna var positiva till att försöka, och det visade bli en riktig lyckträff.

Mycket ros och lite ris

Läslyftets upplägg är strukturerat och bygger på kollegialt lärande. All personal deltar i fortbildningen – förskollärare, barnskötare, långtidsvikarier – vilket bidrar till likvärdighet och gynnar arbetet i projektet. Precis som i Läslyftet för skolan varvas teori med praktiska övningar. Alla aktiviteterna filmas och blir sedan föremål för analys utifrån de interaktionsaspekter som förskolornas projekt fokuserar på.

– Läslyftet som redskap passar alldeles utmärkt att använda i projektet eftersom Läslyftets texter belyser det vi vill fördjupa oss i, säger specialpedagogen Anette Magnusson som även är handledare i Läslyftet.

De sju förskolorna har avverkat delen ”Högläsning” i Läslyftets första och hittills enda tillgängliga modul. Innan sommaren kommer de att genomföra ytterligare en del.

– Det är egentligen inga nya saker, men det utvecklar och fördjupar sådant som vi gjort tidigare. Det utgår från aktuell forskning och ger stor möjlighet till reflektion, säger förskolechefen Ulrika Renholm.

Foto: Mi Edvinsson
Fr v.: Nina Jönses, Anette Magnusson, Carina Unander Nesterud och Ulrika Renholm.

Från hösten 2017 kommer det att bli möjligt för förskolan att få statsbidrag för Läslyftet, precis som skolan haft tidigare. För att diskutera förutsättningarna för detta bjöd Skolverket in personer från hela Sverige med erfarenhet av att arbeta med det nya materialet. Förskolechefen Nina Jönses var en av fem personer från Östersund som deltog i mötet. Hon är kritisk mot de förutsättningar för statsbidrag som Skolverket föreslagit och menar att upplägget kan göra det svårt för förskolor att ta del av pengarna.

– De har kopierat det praktiska upplägget rakt av från skolans Läslyft, men det passar inte förskolan. Skola och förskola har helt olika förutsättningar för gemensam reflektionstid i kollegiet. Det är organisatoriskt omöjligt för oss att genomföra fortbildningen i samma tempo som det är tänkt, så genomförandet måste få ta längre tid i anspråk, säger Nina Jönses.

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.