Pilotprojekt om programmering i skolan

Om vi ska lära skoleleverna programmering är från och med nu en ickefråga. Den nya frågan lyder istället: Hur? Med nya skrivningar i styrdokumenten kommer vi inte undan.

Under vårterminen 2017 pågår i Östersunds kommun ett pilotprojekt för att ta reda på hur elever bäst lär sig programmering och hur programmering kan vara ett verktyg för att utveckla olika förmågor. Projektet genomförs tillsammans med IT-konsulten Joakim ”Jocke” Ek, och består av två olika delar:

  1. En lärare i åk 5 får hjälp av Jocke att planera och genomföra programmeringslektioner av ökande svårighetsgrad med sin klass.
  1. För övriga intresserade lärare i kommunen håller Jocke tre workshops under våren. Syftet är att skapa förståelse för vad programmering är samt låta lärarna praktiskt prova arbetssätt och verktyg som rustar dem för att arbeta med programmering i sin undervisning.

Barn- och utbildningsförvaltningens Mikael Åsberg är projektledare och Mittuniversitetets forskare Peter Mozelius följer projektet med stort intresse.

Foto: Mi Edvinsson

 Varför detta?

Internet och särskilt det lite nyare fenomenet Internet of Things, håller redan på att förändra näringar som bland annat bygg- och tillverkningsindustrin, banker, besöksnäringen och transportsektorn. Enligt framtidsforskare kommer en fortsatt automatisering och robotisering förändra arbetsmarknaden på ett tämligen drastiskt sätt. Vissa yrken kommer att försvinna, nya kommer att skapas.

Skolan har inte hängt med i den snabba teknikutvecklingen. Mellan den allmänna digitaliseringen i samhället och skolans undervisning och ämnesinnehåll finns ett stort avstånd som bara tycks växa. För att ligga i fas med samhällsutvecklingen, och ge barnen goda förutsättningar i ett kommande yrkesliv, krävs en mycket stor förändring inom skolans värld. Enligt många studier och rapporter är detta något som skolan inte klarar ensam. Samverkan med andra aktörer, bland annat näringslivet, är nödvändig.

Ur branschens perspektiv

Jocke Ek håller helt och fullt med om att något måste göras. Från sin horisont i IT-branschen har han länge sett orosmoln torna upp sig i form av brist på kompetens.

Foto: Mi Edvinsson– Den digitala utvecklingen gör att det finns ett mycket stort behov av programmerare och dataingenjörer i hela landet. Vi behöver många, många fler, men skolbarnen söker sig inte i tillräckligt stor utsträckning till dessa utbildningar. Jag inbillar mig att det är få som vet vad det innebär och förstår att det är ett kreativt yrke, säger Jocke.

I tre år har han försökt att göra något åt saken genom att jobba med skolor på olika sätt. Ibland har det gått trögt, inte på grund av motstånd, men av skäl som till exempel fulla agendor och ekonomi. Han är glad över att ha fått till stånd ett projekt tillsammans med Östersunds kommun och hoppas att programmering på skolschemat ska få fler skolbarn att bli intresserade av yrken i IT-branschen.

Programmering i fokus

Internationellt har programmering hamnat allt mer i fokus i skolans värld de senaste åren. Finland, Storbritannien och Estland är exempel på länder som redan skrivit in programmering i sina läroplaner.

Viktigt att komma ihåg är att programmering i skolans värld inte är liktydigt med att knacka kod. Istället handlar det om att träna sig i sådant som att se mönster och samband, tänka logiskt, lösa problem och argumentera för sin åsikt – med andra ord förmågor som en programmerare behöver ha, men som också är bra att ha inom andra yrkesområden och i vardagslivet.

Även i den svenska skolvärlden har diskussionen om programmering fått stort utrymme, detta i samband med den nationella IT-strategi som Skolverket utformar på uppdrag av regeringen. Sedan ett par veckor tillbaka finns nu även i Sverige nya skrivningar i läroplan och kursplaner som tydligare lyfter fram digitaliseringens och programmeringens plats i undervisningen. Läs dem ämne för ämne här på Regeringskansliets sida. Nu kommer vi inte undan.

Bild2

Text och foto: Mi Edvinsson

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.