Nya riktlinjer för förstelärare

För flertalet av Östersunds kommuns förstelärare löper de treåriga förordnandena ut under våren 2017. Nya ska rekryteras, och denna gång ska deras uppdrag bli tydligare.

Förstelärarreformen 2013 innebar något helt nytt för skolans huvudmän som blev ålagda att utforma ramar för vad tjänsterna skulle innehålla. Efter en utvärdering med rektorer och förstelärare framgår att nyordningen har fungerat olika bra på olika skolor. Bäst har det fungerat när den rektorn gett försteläraren ett avgränsat och tydligt uppdrag på den egna skolan. Mer än en förstelärare har vittnat om att de, särskilt i början, känt frustration över att inte riktigt veta vad som förväntades av dem.

Inför rekrytering till nästa omgång karriärtjänster i Östersunds kommun har den fackligt sammansatta arbetsgruppen tagit fasta på detta och satt upp nya riktlinjer för förstelärarförordnanden.

Bengt Funseth
Bengt Funseth

 

– Intentionen inför höstterminen 2017 är att i första hand tillsätta 1 förstelärare per skolenhet med ett så tydligt uppdrag som möjligt. Varje rektor ska i förväg formulera ett specifikt uppdrag för sin skola och sedan rekrytera en förstelärare till det, säger Bengt Funseth, verksamhetschef och ledare för arbetsgruppen.

 

 

– Det här är jättebra! Utan ett tydligt uppdrag tror jag att det är svårt att få så mycket uträttat. Mattelyftet och lärarcoach är tydliga uppdrag som våra förstelärare har haft och det har fungerat mycket bra. Med styrning mot 1 förstelärare per enhet blir det också en jämnare fördelning mellan skolorna. Idag har någon skola kunnat ha sju förstelärare och andra skolor ingen alls, säger Carina Bergqvist, rektor på Torvallaskolan.

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

One Comment

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.