The Network Experience – en kompetensutvecklingsresa till London

I januari 2015 åkte ett antal personer från förvaltningsledning, stab, stödfunktioner och rektorer/förskolechef på en gemensam kompetensutvecklingsresa till London, i samband med digitaliseringsmässan BETT. En redovisning av den resan gjordes i rapport till nämnden i februari. Rapporten i sin helhet beskriver hur de kompetensutvecklingspengar barn- och utbildningsförvaltningen fick under 2014 användes och finns att hitta på Insidan. Här följer ett utdrag om just resan till London. 

Varför åkte förvaltning och chefer? 

Fler och fler studier börjar slutföras kring andra svenska kommuners arbete med digitalisering. En av dessa är Unos Uno som har följt ca 20 skolor i elva kommuner och en friskolekoncern under åren 2011-2013. Slutrapporten i form av en antologi (går att ladda ner nedan) [1] presenterades under våren 2014 och fem av de åtta framgångsfaktorerna handlar om ledarskapet på förvaltnings- och skolledarnivå. Det handlar bl.a. om att se digitalisering som en förändringsprocess som påverkar hela förvaltningen och skolans system, inte bara som ett införande av ny teknik [2]. Det inbegriper stora förändringar i arbetsorganisation, arbetsprocesser och arbetsvillkor i skolan. Detta ställer i sin tur höga krav på ledarskapet på alla nivåer.

Många kommuner har börjat med att föra ut tekniken och fortbilda lärare och tro att det är tillräckligt. Studier visar att det är det inte. Det går inte att hoppa över ledningsfunktioner om man vill ha en möjlighet att skapa förändring och utveckling långsiktigt. Det behöver finnas en gemensam vision, en tanke för hur man ska nå dit och en långsiktig plan kring resurser, investeringar och fortbildning på alla nivåer. Den politiska ledningen är därför avgörande för kommunernas framgång.

I ett försök att ta lärdom av detta planerades och genomfördes en gemensam kompetensutvecklingssatsning för förvaltningsledning (förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, två verksamhetschefer, chef på elevhälsan), stödfunktioner (utvecklingsledare, utvecklare med fokus IKT, IT-strateg, systemansvarig) på förvaltningen, rektorer (sex från senaredelskolor, två från tidigaredelskolor) och en förskolechef (två platser erbjöds, enbart en kunde). En pedagog från en senaredelskola blev erbjuden att följa med då en förskolechef inte kunde delta på kort varsel.

Syftet med kompetensutvecklingen var tudelat:

 1. att vi tillsammans får en gemensam bild över digitaliseringens möjligheter och utmaningar
 2. att vi höjer vår individuella och gemensamma kompetens

Målen var:

 1. att vi känner oss tryggare och säkrare att leda digitaliseringsarbetet utifrån våra olika roller
 2. att vi har fått fler verktyg att leda digitaliseringsprocessen framåt

The Network Experience

Kompetensutvecklingen genomfördes tillsammans med Lin Education och var kopplad till BETT-mässan i London.bettBETT står för British Educational Training and Technology och är den största mässan för digitalisering i skolan. Den erbjuder utställning/visningar av den senaste hård- och mjukvaran samt seminarier och föreläsningar.

Vi valde att resa till BETT tillsammans med Lin Education som vi redan inlett samarbete med kring pedagogers kompetensutveckling. De erbjöd ett gediget program på tre dagar, The Network Experience, bestående av föreläsningar, workshop, seminarier och nätverkande utöver besök på BETT-mässan. Vi var över 550 deltagare från olika kommuner i Sverige som tillsammans deltog i The Network Experience och bodde på en konferensanläggning i Old Windsor utanför London.

Onsdagen var gemensam på konferensanläggningen och bjöd på en mängd olika upplevelser. Förmiddagen innehöll kortföreläsningar av nationella och internationella talare på temat Nätverkande, sk. LinTalks. 
IMG_0004

Eftermiddagen handlade om nätverkande i praktiken. Vi blev ihop-parade med personer från andra kommuner i lärande samtal. Det skapades en gigantisk Edcamp (läs mer om Edcamp här: http://edcamp.se/om/) av oss 550 deltagare, där tolv modiga ropade upp ett ämne de skulle vilja prata mer om och alla vi andra fick fördela oss på dessa ämnen. I ett rum satt femtio stycken och samtalade om hur man skulle kunna ”spränga läroplanen”, i ett annat satt tjugo stycken och pratade om formativ bedömning och hur det påverkar lärandet.

På torsdag och fredag fick varje deltagare välja två av följande spår:

 1. BETT-mässan
 2. Digitalisering i förskolan
 3. MIK eller ”digital literacy” i samhället
 4. Digitala läromedel i framtiden
 5. Molntjänster i skolan
 6. Spel och lärande
 7. Att bedöma för lärande i en digital värld
 8. Att leda utan att chefa
 9. Digitala verktyg och elever i behov av stöd
 10. Att leda in i framtiden
 11. Studiebesök på Clevedon School
 12. Studiebesök på Beam County Primary School

Mer om varje spår finns här: http://lineducation.se/lin/program/

Vi delade upp oss på de olika spåren för att försöka fånga upp så mycket som möjligt, samtidigt som vi försökte hålla ihop vissa
funktioner. Flertalet i chefsposition deltog t.ex. på spåret Att leda in i framtiden. I det spåret blev vi tillbakakastade till krigstiden; alla skolor och allt material hade blivit förstört. Vi i Storbergets kommun var tvungna att bygga upp en ny skola, ett nytt system. Vad vill vi behålla av det som varit och vad kan skola bli om vi vågar tänka helt nytt. (se bild) IMG_0033

Varje spår var en heldag med extern expertkompetens och personal från Lin Education som ledde alla deltagare genom en lärandeprocess.

Vad händer nu?

Det viktigaste med alla typer av konferenser och kompetensutvecklingsinsatser, oavsett ämne och inriktning, är på vilket sätt de nya lärdomarna tas om hand i den ordinarie verksamheten. Redan under vistelsen pågick planering och samtal hur respektive rektor/förskolechef skulle gå vidare på sin enhet efter hemkomst och även kring vad staben och stödfunktioner behöver arbeta vidare med för att stötta lärare och skolledare i alla verksamheter. Efter hemresa fick alla deltagare skriva en utvärdering utifrån mål och syfte. Här är några röster:

Bra att vi i mindre grupper fått möjlighet att lära och samtala kring digitaliseringens möjligheter.

 Jag lärde mig mycket om formativ bedömning genom digitala verktyg tillsammans med min rektorskollega och för mig blir lärandet dubbelt tillsammans med någon annan.

Jag har lärt känna flera kollegor, vi har börjat prata om att samarbeta när det gäller formativ bedömning och att synliggöra lärandet.

Jag känner mig nu säkrare att leda processen på min skola, framför allt inom BFL.

 Jag tar med mig vikten av att samtala med pedagogerna om deras bild av vad verktygen ger barnen för skillnad i deras lärande, samtidigt som de måste titta på sin bild som pedagog.

Själva BETT-mässan var rörig och svår att ta till sig…

 …det som gav något var seminarierna, workshops och relationsbyggandet.

Jag har fått både inspiration och kunskap om flera bitar av digitaliseringen, både i vårt lokala perspektiv och …globalt… våra elever ÄR en del i ett digitalt samhälle. Vare sig vi vill eller inte.

Att få ta del av det jag sett, hört, diskuterat om dessa dagar TILLSAMMANS med ett antal rektorer, FL och stabspersonal har känts väldigt viktigt och bra. Att vi sedan måste få fler rektorer och absolut mer personal ute i verksamheterna bli viktigt framåt.

Den 11 februari träffades alla deltagare för att samla ihop vad vi lärt oss under BETT kopplat till vår digitala resa och planera hur vi ska sprida insikter/kompetenser hos våra kollegor/inom organisationen. Första steget blev ett verksamhetsmöte för alla förskolechefer och rektorer + stab där resedeltagarna genom olika aktiviteter skulle dela med sig av lärdomar och nya funderingar (läs mer här).

Då digitalisering nu är ett av kommunens tre långsiktiga utvecklingsområden kommer en arbetsgrupp (bestående av representanter från alla delar av förvaltningen) att utses för att arbeta vidare med de spännande utmaningar vi står inför.  Flera rektorer och förskolechefer har redan påbörjat sitt arbete på den egna enheten, både med och utan stöd från utvecklingsgruppen och de andra stödfunktionerna.

Vi håller er uppdaterade!

/Janna

 

[1] Andersson, Grönlund & Wiklund, Unos Uno årsrapport 2013, Örebros Universitet 2014 http://www.janhylen.se/wp-content/uploads/2014/02/Unos-Uno-%C3%A5r-2013.pdf 150209

[2] Stefan Pålsson, 1:1 är ett långsiktigt förändringsprojekt, http://omvarld.blogg.skolverket.se/2014/02/27/en-till-en-ar-ett-langsiktigt-forandringsprojekt/ 150209

Tags:

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.