Östbergsskolan i Steinbergs spår 

Allt hänger ihop – relationer, ledarskap och anpassning av undervisningen till den elevgrupp man har. Det menar rektor Carina Abrahamsson som nu ser vårens arbete omsättas i klassrumspraktik på Östbergsskolan. 

För 1,5 år sedan började Carina Abrahamsson arbeta som rektor på Östbergsskolan. Hennes ansvarsområde är årskurs 6-9. Den som är nykomling på en arbetsplats har fördelen att se allting med nya ögon. Ibland kan det leda till att nya utvecklingsområden identifieras, i detta fall ledarskap i klassrummet. 

– Det började med en diskussion om hur vi kunde förbättra rutinerna i EHT-arbetet. Det ledde i sin tur fram till insikten att vi behövde jobba mer med strukturer för eleverna, berättar Carina.  

Foto: Mi EdvinssonNågon tipsade om John Steinbergs bok ”Ledarskap i klassrummet” och under våren läste samtliga yrkeskategorier i årskurs 6-9 på skolan boken i studiecirkelform.  

Den som bevistade Steinbergs föreläsning i början av terminen (en föreläsning som vi för övrigt kan tacka Östbergsskolan för), vet att han lyfter fram både struktur och metakognition. Detta hade Östbergsskolans pedagoger redan tagit till sig. Vårens gruppdiskussioner ledde nämligen fram till beslutet att utforma en gemensam lektionsstruktur som samtliga lärare skulle följa.  

– Ytterligare en anledningarna till detta var att niorna i sin hälsoenkät hade uttryckt att de ibland kände sig osäkra på vad som förväntades av dem i skolarbetet. Det som förmedlades av lärarna på lektionerna handlade mer om görande än om lärande, och det ville vi ändra på, säger Carina. 

 Relationer och anpassning en del av ledarskapet

I den nya lektionsstrukturen, som alla lärare i senaredelen har börjat praktisera i höst, ingår mål och syfte kopplat till kursplanen så att det aldrig ska glömmas bort. I Steinbergs anda ska lärarna också ge exempel på strategier som eleverna kan använda för att lösa lektionens uppgift. I våras kom pedagogerna också fram till att det behövdes nya och tydligare trivselregler på skolan, något som nu har utarbetats i samarbete med elevrådet. 

Med Steinbergs föreläsning färsk i minnet ska pedagogerna i åk 6-9 kartlägga ytterligare behov vad gäller ledarskapet i klassrummet. De ska också börja titta på pedagogernas behov av hjälp i arbetet med extra anpassningar av undervisningen så att den passar alla elever. Enligt Carinas sätt att se på saken, hänger ledarskap och anpassning nära samman. 

Pedagog Östersund. Foto: Mi Edvinsson– Jag tror att vi behöver jobba relationellt för att skapa ett gott ledarskap. Relation till läraren är viktig för elevernas motivation och för att de ska komma framåt i sitt lärande. Samtidigt måste det finnas struktur och tydlighet för att eleverna ska veta vad som förväntas av dem och se vad nästa steg i lärandet är. För att alla ska känna sig trygga i sitt lärande tror jag att de måste få börja i det som är bekant. Anpassning av undervisning handlar för mig till stor del om att utgå från en elevgrupps förförståelse och planera där efter, säger Carina. 

Carina tror att det kommer att ta tid innan de ser effekt av arbetet på Östbergsskolan, men hon hoppas på att det ska ge resultat i form av ökad arbetsro och trygga elever som vet hur de kan uppnå sina mål.

Mer om lektionsstrukturen och vad eleverna tycker om den får du läsa om nästa vecka här på Pedagog Östersund. 

Text och foto: Mi Edvinsson

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.