Östbergsskolan föremål för kandidatuppsats

Anna Gustafsson, student vid Mittuniversitetet, har skrivit en kandidatuppsats om pedagogiskt ledarskap i grundskolan. Föremål för studien är Östbergsskolan (senaredelen) på Frösön.

Bakgrunden till Anna Gustafssons uppsats är de sjunkande resultaten i den svenska skolan. Decentraliseringen på 1990-talet pekas ut som en bidragande orsak. Uppsatsen tar avstamp i Skolinspektionens årsrapport 2014 där det bland annat sägs att det förekommer stora skillnader mellan skolor, att utbildningen inte är likvärdig och att kommunikationen mellan huvudman och rektor och rektor och lärare -det pedagogiska ledarskapet – brister när det gäller utformningen av undervisningen. Detta i sin tur kan ha att göra med att rektorerna har fått allt fler och tidskrävande uppgifter.

Foto: Mi EdvinssonResultatet av studien visar att lärarna och rektorn på Östbergsskolan inte har en gemensam bild av vad pedagogiskt ledarskap innebär, men att lärarna ger sin rektor gott betyg ändå.

Anna Gustafsson skriver att hon hade svårt att hitta en skola som ville ställa upp, men Östbergsskolans rektor, Torgny Röhdin, tackade ja utan att tveka.

– Vi verkar i en universitetsstad och bör självklart ställa upp för våra studenter. Denna gång handlade det om skolan, kommunikation och pedagogiskt ledarskap, något som jag är intresserad av och vill utveckla på skolan, säger Torgny Röhdin.

Om uppsatsen har han gott att säga och menar deltagandet i studien och intervjuerna har tillfört nya tankar och insikter.

– Det var roligt att se våra svar och hur det växte fram en bild av hur det pedagogiska ledarskapet ser ut och upplevs på skolan. Dessutom synliggörs behov och utvecklingsområden. Jag kan se att läraryrket är så komplext att det finns behov av mer struktur, stöd och mer gemensamma och kollegiala överenskommelser i klassrumsarbetet. Det kan säkerligen bli ett område vi får ta oss an framöver, säger Torgny Röhdin.

Läs Anna Gustafssons uppsats här. Intressant läsning!

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.