Actionorden står alltid först!

Ända från förskoleklassen får Fagervallsskolans elever möta olika textgenrer och lära sig hur de är uppbyggda. För varje år blir det lite svårare. Jörgen Nilssons förstaklassare får en ahaupplevelse när de undersöker strukturen i en skriftlig instruktion.

Alla ettor på Fagervallsskolan får lära sig att torka borden i matsalen– ett gyllene tillfälle att undersöka skriftlig instruktion som textgenre. De har pratat om hur man på bästa sätt går tillväga och skrivit upp viktiga expertord som ”trasa” och ”vrida” på blädderblocket. De har övat på att torka bord i praktiken och har tillsammans med sin lärare Jörgen Nilsson gemensamt formulerat en skriftlig instruktion. Det är korta enkla fraser som passar efter endast fyra veckor i årskurs 1.

Pedagog Östersund. Foto: Mi Edvinsson

 Viktig förförståelse

Idag är det dags att titta närmare på hur texten är uppbyggd. Jörgen tar reda på om eleverna har förstått vad en instruktion
egentligen är, och deras uppfattningar är ganska goda: ”En sorts ritning.” ”Något som man behöver för att bygga ihop legofiguren rätt.” Jörgen går därefter igenom expertordlistan. Vad betyder egentligen vrida? Och vad gör man när man hämtar?

– Det är lätt att ta för givet att alla elever vet vad orden betyder, men det är inte självklart. Ord kan ju till exempel betyda flera olika saker. Genomgången är bra för alla barn, inte bara de som har svenska som andraspråk. När vi ofta pratar om vad ord betyder, märker jag att barnen blir bättre på att själva fråga om det är något som de inte förstår, säger Jörgen.

På elevernas nivå

Nu ska eleverna få jobba två och två. Varje par får en liten hög med papperskopior av fotona som Jörgen tog nere i matsalen. Det finns en bild för varje moment i bordstorkningen och uppgiften är att lägga ut bilderna i en rad, uppifrån och ner, så att ordningen överensstämmer med verkligheten. Med stöd av bilderna och expertorden berättar eleverna dessutom muntligt för varandra hur man gör när man torkar bordet på rätt sätt.

Pedagog Östersund. Foto: Mi EdvinssonNästa uppgift är klurigare. Jörgen har skrivit ut kopior av den gemensamma instruktionstexten och klippt sönder den i remsor, en för varje fras. Nu gäller det att lägga rätt text vid rätt bild. En av textremsorna passar inte vid någon bild alls. Det är rubriken som ska placeras överst. Trots att eleverna ännu inte kan läsa så bra, klarar de uppgiften utan problem.

– Vi har tittat på orden så många gånger att de känner igen dem nu, säger Jörgen.

Grammatisk ahaupplevelse

För att förstå ännu mer om den generella strukturen i en instruktionstext behöver eleverna också bli medvetna om grammatiken. I genrepedagogiken talar man om ordens funktion. Vissa ord betecknar process, andra betecknar deltagare. Både ”hämta” och ”sopa upp” är processord. De är nästan som verb, men bara nästan. På motsvarande sätt är deltagare nästan som substantiv.

– Vi kommer ju in på substantiv, verb och de vanliga ordklasserna så småningom, och då är det här en bra grund, säger Jörgen.

Pedagog Östersund. Foto: Mi EdvinssonPå Fagervallsskolan kallas processorden för actionord och skrivs alltid med grönt. Efter ett par gemensamma exempel ska
eleverna med grön penna stryka under alla actionord i instruktionstexten. Finns det månne någon skarpögd elev som lägger märke till något särskilt? Javisst:

– Actionorden står alltid först!

Precis. Hämta trasa. Vrid ur trasan. Så ser den grundläggande strukturen i instruktionstexter vanligtvis ut. Och med denna insikt hos eleverna har Jörgen uppnått ett av målen med sin lektion.

Gemensamt arbete i kollegiet

Parallellt som Jörgen presenterar olika textgenrer för sina ettor när det är lämpligt –  till exempel förklarande text när de jobbar med något särskilt i NO eller återgivande text efter en gemensam utflykt – jobbar alla lärare på hela skolan periodvis Pedagog Östersund. Foto: Mi Edvinssonmed en viss genre samtidigt, detta för att kunna diskutera och dela med sig av tips och goda exempel.  Just nu är det argumenterande texter som gäller. Låter det för avancerat för elever som just börjat i årskurs 1? Det är det inte, det gäller bara att lägga sig på rätt nivå. Lapparna på tavlan med fraserna ”för det första”, för det andra”, eftersom”, och ”därför att” indikerar vad det handlar om.

– Vi gör det i huvudsak muntligt. Eleverna fick till exempel titta på fyra bilder, välja ut en som de gillade och sedan argumentera för varför den var bäst med fraserna som stöd, säger Jörgen.

På rätt spår

Jörgen är inne på sitt sjätte år som lärare, sitt tredje på Fagervallsskolan. Under hans utbildning i Uppsala talades det inte explicit om genrepedagogik, men ganska mycket om förförståelse, struktur och modellering som också är viktiga delar i genrepedagogiken. Inom ramen för Fagervallsskolans egen arbetsmodell för genrepedagogik får han arbeta med allt detta på ett mycket strukturerat sätt.

– Jag tycker att det är jättebra! Undervisningen blir väldigt tydlig. Vi behöver jobba mer åt det här hållet. Man ser det redan i nyare läromedel. När jag själv gick i skolan blev man mer bara utslängd i en uppgift – ”Skriv en faktatext!” –  men ingen talade om hur det skulle gå till. Nu får eleverna från första början redskap som gör det möjligt för dem att klara uppgiften och skriva olika sorters texter, säger Jörgen Nilsson.

 

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.