Nu möblerar vi om 

För att elevers digitala kompetens ska utvecklas i enlighet med läroplanens krav måste utvecklingen av digitaliseringens pedagogiska perspektiv ta större kliv framåt. Erfarenheterna hittills visar att stödet till verksamheterna behöver öka för att nå hela vägen fram.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun har digitalisering som ett av tre prioriterade områden. Dess vision och mål för digitalisering i skolan är att det ska finnas en god pedagogisk kompetens som skapar ökat lärande och ger eleverna den digitala kompetens som läroplanen efterfrågar. För att kunna nå dit måste IKT vara en integrerad del i all undervisning.

För att stödja pedagogerna på vägen mot dessa mål bildades för något år sedan tre ”digitaliseringsnätverk” där deltagarna skulle få möjlighet att diskutera de pedagogiska frågorna och dela med sig av erfarenheter.

Pedgog Östersund. Foto: Mi Edvinsson– Förhoppningen var att fånga upp vilka kompetensutvecklingsbehov som fanns för att kunna stötta dem så bra vi kunde, säger Mikael Åsberg vars huvudfokus är pedagogisk utveckling inom digitaliseringsområdet.

Men i de löst sammansatta nätverken, med representanter från olika skolor och förskolor, fanns ett stort behov av att prata om själva tekniken, vilket gjorde att pedagogiken hamnade i skymundan. Erfarenheter och utvärderingar visar att det krävs ett mer strukturerat arbete för att komma vidare med punkterna i handlingsplanen i det prioriterade utvecklingsområdet digitalisering.

Aktiva grupper

För att driva utvecklingen framåt har Barn- och utbildningsförvaltningen nu möblerat om. Förskolans forum kvarstår i sin tidigare form, men skolans digitaliseringsnätverk får från och med nu en mycket mer strukturerad organisation. På varje skola kommer det att finnas digitaliseringsgrupper ledda av rektorerna. Representanter från dessa grupper kommer att mötas i fyra olika nya forum minst två gånger om året. Tre av dem (F-3, 4-6 och 7-9) fokuserar på pedagogik. I det fjärde – ”teknikbubblan”-  kan de tekniska frågorna, som ju också är viktiga, fortsätta att diskuteras.

Organisation

– Det här är bra, och stadieindelningen passar oss. Grupperna skapar aktivitet och ett fokus på frågorna som gör att vi snabbt kan ta många steg framåt. De innebär också att rektor inte behöver driva utvecklingen ensam. Men det är jätteviktigt att det fortfarande finns ett forum för teknikfrågor. Pedagogerna brottas dagligen med strul som skapar frustration, det är en bidragande orsak till att vi inte kommit längre, säger Annika Widén, rektor på Treälvsskolan.

På BOUF:s kontor har man nyligen fått förstärkning på detta område genom Joel Malmberg från IT-enheten som från och med nu ska jobba 80 procent på förvaltningen.

– Joel kommer att ha huvudansvaret för de tekniska frågorna och vara en tydlig koppling mot IT-enheten, det betyder mycket. Martin Westin jobbar med både administration och pedagogisk utveckling och Britta Gyllebring är kontaktperson mot förvaltningsledningen. Vi är ett bra team, säger Mikael.

Annika Widén är glad över stödet hon fått från Barn- och utbildningsförvaltningen med att komma igång med digitaliseringsgrupperna på sin skola. Rektorerna, som generellt varit positiva till den nya organisationen, har även erbjudits att gå en fortbildning om hur man leder en förändringsprocess inom området digitalisering. Britta kommer att leda detta. Nio personer har anmält sitt intresse.

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.