Vad snackar dom om på Skolverket?

För att göra ett bra jobb behöver Skolverket använda verkligheten som bollplank. I den kommunala referensgruppen sitter cirka 12 personer från olika kommuner som representerar alla verksamheter från förskola till gymnasium och på olika nivå. Janna Scheele, som representerar Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersund, har just varit på en träff med gruppen. Denna gång var diskussionsämnena statsbidrag, systematiskt kvalitetsarbete och svenska som andraspråk.

Janna svarar på frågor om mötet:

Vad är på tapeten när det gäller statsbidragen?

Pedagog Östersund. Foto: Mi Edvinsson

– Utvärderingar visar att det är krångligt för huvudmännen att söka statsbidrag. Det är olika förfaranden för olika bidrag, det är olika blanketter, mejl och Excelfiler som skickas fram och tillbaka. Det tar mycket tid och ibland kan förutsättningarna för att söka bidragen helt plötsligt ändras under året. Skolverket tar nu fram en användarvänlig digital funktion, typ ”Mina sidor” där alla bidrag kan sökas från samma ställe och i enhetliga formulär.

 

Hur går diskussionerna kring systematiskt kvalitetsarbete?

– Skolverket har gjort en hel del för att stödja det systematiska kvalitetsarbetet på verksamhets- och rektorsnivå (utbildningsmoduler, filmer och annat). Den stora utmaningen nu är att också få till ett bra systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Huvudman för den kommunala barn- och utbildningsverksamheten är Kommunfullmäktige, det vill säga politiker, som i sin tur delegerar arbetet till nämnd och förvaltning. Beslut tas på många nivåer och det är många olika som utför det praktiska arbetet. Ansvarsfrågan är inte enkel. Klart är att huvudmännen måste ta ett samlat grepp om detta med likvärdighet och förbättra samverkan mellan de olika inblandade för elevernas bästa. Det här ämnet ägnade vi två timmars kreativa diskussioner åt på träffen! Det blev fiskbensdiagram och allt möjligt…

 

Vad handlar frågorna om när det gäller SVA?

– Skolverket kommer under hösten/vintern att genomföra en intervjustudie med fokus på svenska som andraspråk i grundskolan. Bakgrunden är att statistiken visar att många elever läser ämnet länge, att många inte når godkända betyg i ämnet, att det finns elever med svensk bakgrund som läser svenska som andraspråk och att det finns nyanlända elever som inte verkar läsa ämnet.

Kommunerna på plats fick berätta lite om hur det ser ut i verkligheten: att det är stor brist på behöriga lärare i ämnet, många elever blir undervisade och bedömda av obehöriga, alla huvudmän har inte tydliga riktlinjer för vem som ska läsa SVA och framför allt inte när man ska sluta läsa SVA. I praktiken ser också organisationen för ämnet väldigt olika ut, oftast styrt av tillgång till lärare istället för elevernas behov. Alla var överens att detta är ett akut utvecklingsområde för alla huvudmän och en viktig nationell likvärdighetsfråga.

 

Och så fick ni träffa Skolverkets nya generaldirektör, Peter Fredriksson?

Peter Fredriksson. Foto: Skolverket
Peter Fredriksson

– Ja, det var roligt att träffa honom. Det märks väldigt tydligt att han brinner för att alla elever ska lyckas i skolan. Jag tror att han är den första av Skolverkets generaldirektörer som har lärarbakgrund. Han har även jobbat som rektor och på förvaltningsnivå vilket ger honom inblick i hela styrkedjan.

Jag blev stärkt när han pratade om att det behöver göras mer på huvudmannanivå. I Östersund har vi redan har satt fingret på detta som man alltså även ser nationellt. Vi har gjort mycket insatser på rektors och verksamhetsnivå men haft ganska lite fokus på arbetet på huvudmannanivå. Nu börjar vi äntligen bli bättre på det här hemma.

 

 

Vad är största poängen med att åka på dessa träffar?

Jag får höra vad som är på gång och knyta nya kontakter. Det är viktigt att olika huvudmän träffas. Kanske har man samma utmaning och kan hjälpas åt, kanske kan man lära något av någon annan. Om man har träffats på mötena, är det enklare att ta kontakt senare om det behövs.

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.