Tappa inte bort konsten i skolan!

I läroplanen talas det på flera sätt om kunskap i relation till konst, bland annat i form av estetiska lärprocesser. Formuleringarna om konst för konstens skull är otydligare, men de finns där. Dramaturgen Anna Berg slår ett slag för konstsamtalet som metod att täcka in två hela kapitel.

Årets tema på Kulturattack, den årliga inspirationsdagen för kultur- och skolfolk i region Jämtland-Härjedalen, var Kreativa lärmetoder. Ämnet går hand i hand med nuvarande läroplan där estetiska lärprocesser framhålls som något som ska genomsyra alla skolämnen.

Med koppling till läroplanen föreläste Anna Berg, dramaturg för Riksteatern och Unga Dramaten, om konstens betydelse och möjligheter i skolan. Hur kan vi praktiskt arbeta med teater, musik, konst och litteratur för att få syn på oss själva? Och vad säger läroplanen om detta i så fall?

Anna Berg w

Vad är konst?

För att förstå vad konsten kan betyda i skolan måste vi först förstå vad konst är. Många försök har gjorts att definiera konst, men de vilt spretande eller totalt intetsägande förklaringar vi kan hitta på nätet och i uppslagsverk tyder på att det nästan inte låter sig göras. Anna Berg menar att själva grejen med konst är det som sker mellan konstverket och mottagaren.  Med risk för att låta klyschig: Konsten finns i betraktarens öga.

– Konsten är en reflektionsyta där vi kan spegla och få syn på oss själva, våra tankar och åsikter. Att uppleva konst är att möta sina egna värderingar. Om jag får göra det regelbundet, tidigt i livet och tillsammans med andra, säger det något om vad jag tänker i relation till andra. Detta, bland annat, är orsaken till att vi måste ha tillgång till konst i olika former även i skolan, säger Anna.

Kunskap i relation till konst

Det finns många olika sätt att koppla ihop kunskap med konst. Anna Berg presenterar professor Lars Lindströms modell:

  • Kunskap OM konst (Fakta om kända konstnärer och deras verk, historia etc.)
  • Kunskap I konst (Att kunna spela, dansa, måla etc.)
  • Kunskap MED konst (Estetiska läroprocesser, att lära sig något med hjälp av estetiska uttryck.)
  • Kunskap GENOM konst (Att lära sig om sig själv och om samhället genom att titta och tala om konst tillsammans.)

Det är enkelt att hitta formuleringar i Lgr 11 som beskriver de tre första punkterna i Lindströms uppställning av kunskap i relation till konst. Men hur mycket tid som än ägnas åt kunskap om, i och med konst i klassrummet är det ändå inte säkert att vi har kommit åt den fjärde aspekten, kunskap genom konst, den som handlar om konst på riktigt.

– Att lära sig kemi genom att dansa molekyler är att använda konst som ett verktyg för lärande, det är instrumentell konst. Estetiska lärprocesser är bra, men det är lätt att glömma att också prata om det man gör som konst, och då missar man väldigt mycket, säger Anna.

Konst för konstens skull ger massor

Vad läroplanen säger om att lära sig om sig själv och samhället genom konst är i förstone inte uppenbart, men den som tänker ett varv till kan, precis som Anna, se att ett gemensamt konstsamtal kan omfatta i stort sett allt som står i kapitlen Screen Shot 2017-10-31 at 16.46.11Skolans värdegrund och uppdrag och Övergripande mål och riktlinjer.

– Konst är en strålande metod att komma åt allt detta! Oavsett föreställningens innehåll, oavsett vilket konstverk man tittar på, stämmer det alltid överens med dessa kapitel om upplevelsen tas om hand på rätt sätt, säger Anna.

Anna presenterar en enkel modell, ”En väv av tecken”, för att tala med unga om konst, en modell där alla kan bidra och reflektera under demokratiska former, var och en utifrån sina tankar och erfarenheter. Några Östersundspedagoger har redan haft förmånen att ta del av denna modell.

Intressant är att grunden i all konstanalys är den samma som för källkritik, nämligen de tre frågorna ”Av vem, för vem och i vilket syfte?” Och vem vill inte att eleverna ska lära sig källkritik?

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.