Att formulera ett tacktal

Vi jobbade med muntliga redovisningar innan lovet. Att redovisa inför klasskompisar i sig är en stor utmaning, att göra det på svenska som andraspråk kräver mod. Då gäller det att skapa ett tillåtande klimat i gruppen så att alla vågar. Det är, som du vet, tidskrävande.

Uppgiften blev att formulera och framföra ett tacktal. Elevgruppen består av nyanlända elever, i åk 9, som varit i Sverige runt två år.

För att eleverna skulle lyckas med uppgiften krävdes en genomtänkt planering med många övningstillfällen. Tack och lov för de språk och kunskapsutvecklande läromedel som kommit! Vi jobbade med struktur, vad som menas med argument, hur man pratar inför grupp, och hur man ger respons för att nämna lite av innehållet. Vi tittade på några exempel på tacktal eftersom det ger en bild av målet och hur man kan göra.

Mina elever blev engagerade eftersom de verkligen hade några personer de vill tacka, alltifrån idoler till lärare till vårdnadshavare.

”Han har alltid varit en förebild för mig hur man ska klara sig i olika situationer. Min pappa har lärt mig hur man bör vara som människa.”

Vid redovisningarna blev det tydligt att de hade hittat talets tydliga drag:

  • en inledning som fångar lyssnarnas intresse
  • ett enkelt språk
  • väcker känslor
  • tydligt budskap
  • upprepningar
  • en tydlig röd tråd från början till slut
  • skapar en inre bild hos lyssnaren
  • passande argument
  • innehåller personliga erfarenheter och upplevelser
  • och en stark avslutning som får lyssnaren att minnas talet

Genom att vi använde oss av checklistor, som finns som stöd i läromedlen, och exempelmeningar så kunde och vågade också eleverna ge varandra respons på redovisningarna.  Jag fick ge exempel på vad som man kan säga när man ska ge respons. På det sättet behöver ingen elev känna sig utsatt och alla kan bidra. Jag tror att så småningom kommer eleverna att kunna ge respons mer fritt då de har tränat på det flera gånger innan. Vid uppstarten av arbetet var just detta moment långt borta, men stöttning och bra mallar ger resultat.

Vi konstaterade att exempel på en stark avslutning som får lyssnaren att minnas talet är om lyssnaren får tuppskinn eller starka känslor som tårar eller skratt men också att bli varm i hjärtat. Vi fick lyssna till flera väldigt bra redovisningar.

Under arbetets gång diskuterade vi också hur man säger tack på olika språk, och vi kom fram till att ”tack av hela mitt hjärta”, i lite olika varianter, finns på våra språk som vi använder i klassrummet. Jag frågar ofta eleverna om ord och uttryck på deras modersmål eftersom jag tycker att det är så intressant att få lära mig. Ofta upptäcker vi likheter och kan hjälpa varandra med förståelse. Som språknörd är just detta inslag magiskt!

Som avslutning på arbetsområdet hade också jag skrivit ett tacktal som jag framförde. Mitt tacktal handlade om de som lärt mig mycket här i livet, mina elever:

”Till dig vill jag skicka ett stort tack av hela mitt hjärta. Och jag vill att du ska komma ihåg att du är en fantastisk lärare trots att du fortfarande är en elev.” Screen Shot 2017-11-13 at 20.08.23

Maria Reppe Sardelis, lärare i sva och engelska åk 6-9 på Östbergsskolan

 

 

Elevcitat:

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.